_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"maharashtragr.com","urls":{"Home":"https://maharashtragr.com","Category":"https://maharashtragr.com/category/ads/","Archive":"https://maharashtragr.com/2024/02/","Post":"https://maharashtragr.com/mhgr-%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%97-%e0%a4%87%e0%a4%95%e0%a5%89%e0%a4%a8%e0%a5%89%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%b9%e0%a4%a3%e0%a4%9c%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%af-gig-%e0%a4%95/","Page":"https://maharashtragr.com/news/","Attachment":"https://maharashtragr.com/mhgr-how-to-make-money-online/mhgr_how_to_make_money_online-1/","Nav_menu_item":"https://maharashtragr.com/home-2/","Oembed_cache":"https://maharashtragr.com/d8de8f75417a8210e93651381ed85c36/","Wp_global_styles":"https://maharashtragr.com/wp-global-styles-blogsite/","Amp_validated_url":"https://maharashtragr.com/amp_validated_url/f35a90d719157b161a99020d92fcac51/","Adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=adstxt&p=1086","App-adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=app-adstxt&p=1084","Web-story":"https://maharashtragr.com/web-stories/romeo-and-juliet/"}}_ap_ufee अंशराशीकरण शासन निर्णय - MH General Resource अंशराशीकरण शासन निर्णय - MH General Resource

अंशराशीकरण शासन निर्णय

Spread the love

anshrashikaran maharashtra gr : महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४

Telegram Group Join Now

महाराष्ट्र सरकारने २८ ऑगस्ट १९८४ रोजी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ जारी केले. या नियमांनुसार, महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचारी त्यांच्या निवृत्तीवेतनाचा एक भाग एकरकमी रक्कम म्हणून प्राप्त करू शकतात. याला अंशराशीकरण म्हणतात.

अंशराशीकरणासाठी पात्रता

अंशराशीकरणासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

अर्जदार महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत अधिकारी किंवा कर्मचारी असावा.
अर्जदाराची वय ५५ वर्षांपेक्षा कमी असावी.
अर्जदाराने किमान २५ वर्षे शासकीय सेवा पूर्ण केलेली असावी.
अर्जदाराची निवृत्तीवेतनाची पात्रता असावी.
अंशराशीकरणाची प्रक्रिया

अंशराशीकरणासाठी अर्जदाराने संबंधित विभागाच्या कार्यालयात अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जाची छाननी केल्यानंतर, विभागीय स्तरावर अंशराशीकरणाची शिफारस केली जाते. शिफारशीनंतर, राज्य सरकार अंतिम अंशराशीकरण आदेश जारी करते.

अंशराशीकरणाची रक्कम

अंशराशीकरणाची रक्कम अर्जदाराच्या निवृत्तिवेतनाच्या एकूण रक्कमेच्या ५०% असते. तथापि, अंशराशीकरणाची रक्कम ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असू शकत नाही.

अंशराशीकरणाचे फायदे

अंशराशीकरणामुळे अर्जदाराला एकरकमी मोठी रक्कम मिळते. यामुळे अर्जदाराला आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित राहण्यास मदत होते. तसेच, अंशराशीकरणामुळे अर्जदाराला त्याच्या निवृत्तीनंतरच्या काळात आवश्यक असलेली रक्कम उपलब्ध होते.

शासन निर्णय

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ हे शासकीय अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक एमएससी. १०८४/९/एसई. आर-६, दिनांक १९ जुलै १९८४ या अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आले होते.

Related Posts

maharashtra gr anukampa

महाराष्ट्र शासन अनुकंपा महत्वाची बातमी

Spread the love

Spread the love maharashtra gr anukampa : महाराष्ट्र सरकारने अनुकंपा तत्वावर शासकीय नोकरी देण्यासंदर्भात 21 सप्टेंबर 2017 रोजी शासन निर्णय काढला आहे. या निर्णयानुसार, शासकीय सेवेत कार्यरत…

हिंदू एकत्र कुटूंबाच्या मिळकतीत मुलांना वारसहक्क केव्हा व कसा येतो? | “The Hindu Women’s Right To Property Act 1937”

Spread the love

Spread the love हिंदू एकत्र कुटूंबाच्या मिळकतीत मुलांना वारसहक्क केव्हा व कसा येतो? Telegram Group Join Now कोणताही दस्तऐवज करताना मालकी हक्क पाहिला जातो व योग्य त्या…

पर्यटन विकास व्यवसायाचा ख-याखु-या औद्योगिक प्रयोजनात समावेश व विशेष वसाहत प्रकल्प यांबाबत अधिनियमांतील सुधारणा.

Spread the love

Spread the love पर्यटन विकास व्यवसायाचा ख-याखु-या औद्योगिक प्रयोजनात समावेश व विशेष वसाहत प्रकल्प यांबाबत अधिनियमांतील सुधारणा.

राज्य उत्पादन शुल्क: परवाना शुल्क 2021-22 | परवाना प्रकार आणि खर्च

Spread the love

Spread the love उत्पादन शुल्क परवाना शुल्क 2021-22 | Distillery for Manufacture of Spirit, Distillation Method, Grape Brandy, Licence for manufacture of Beer/Wine, For Microbrewery, Vendors Licence…

किनारपट्टीवरील लहान बंदरे/बहुउद्देशीय जेट्टी/कार्गो टर्मिनल्स (रो-रो सर्व्हिसेस ) यांच्या विकासाकरीता मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिकार प्रदानाबाबत..

Spread the love

Spread the love महाराष्ट्र राज्याच्या किनारपट्टीवरील लहान बंदरे/बहुउद्देशीय जेट्टी/कार्गो टर्मिनल्स (रो-रो सर्व्हिसेस ) यांच्या विकासाकरीता मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 च्या, कलम -63-एक अ मधील अधिकार…

गावाच्या, नगराच्या किंवा शहराच्या हद्दीपासून 200 मीटरच्या आतील क्षेत्रातील जनतेस अकृषिक वापराची प्रक्रीया दिशा-निर्देश..

Spread the love

Spread the love गावाच्या, नगराच्या किंवा शहराच्या हद्दीपासून 200 मीटरच्या आतील क्षेत्रातील जनतेस अकृषिक वापराची प्रक्रीया अधिक सुलभ करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील तरतूदींनुसार…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *