_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"maharashtragr.com","urls":{"Home":"https://maharashtragr.com","Category":"https://maharashtragr.com/category/ads/","Archive":"https://maharashtragr.com/2024/02/","Post":"https://maharashtragr.com/mhgr-%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%97-%e0%a4%87%e0%a4%95%e0%a5%89%e0%a4%a8%e0%a5%89%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%b9%e0%a4%a3%e0%a4%9c%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%af-gig-%e0%a4%95/","Page":"https://maharashtragr.com/news/","Attachment":"https://maharashtragr.com/mhgr-how-to-make-money-online/mhgr_how_to_make_money_online-1/","Nav_menu_item":"https://maharashtragr.com/home-2/","Oembed_cache":"https://maharashtragr.com/d8de8f75417a8210e93651381ed85c36/","Wp_global_styles":"https://maharashtragr.com/wp-global-styles-blogsite/","Amp_validated_url":"https://maharashtragr.com/amp_validated_url/f35a90d719157b161a99020d92fcac51/","Adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=adstxt&p=1086","App-adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=app-adstxt&p=1084","Web-story":"https://maharashtragr.com/web-stories/romeo-and-juliet/"}}_ap_ufee maharashtragr22 - MH General Resource - Page 83 maharashtragr22 - MH General Resource - Page 83

Computer Advance Check List

राज्य सरकारी कर्मचारी: संगणक मागणी आगाऊ चेकलिस्ट Telegram Group Join Now

State Finance report 2013-14

State Finance report 2013-14 Marathi Telegram Group Join Now

State Finance report 2008-09 

State Finance report 2008-09 Marathi Telegram Group Join Now

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१

महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्व साधारण शर्ती) नियम १९८१ Telegram Group Join Now

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१

महाराष्ट्र नागरी सेवा महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम १९८१ Telegram Group Join Now

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४: संपूर्ण माहिती

महाराष्ट्रमहाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ Telegram Group Join Now

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१: संपूर्ण माहिती

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ Telegram Group Join Now

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१: संपूर्ण माहिती

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ Telegram Group Join Now

महाराष्ट्र शासन : वित्त विभाग: संपूर्ण माहिती

महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका Telegram Group Join Now

महाराष्ट्र शासन : वित्त विभाग: संपूर्ण माहिती

वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका – 1978, दि.17.04.2015 Telegram Group Join Now