_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"maharashtragr.com","urls":{"Home":"https://maharashtragr.com","Category":"https://maharashtragr.com/category/ads/","Archive":"https://maharashtragr.com/2024/05/","Post":"https://maharashtragr.com/mhgr-cji-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%b0-%e0%a4%a0%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%8b%e0%a4%9a%e0%a5%8d%e0%a4%9a-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be/","Page":"https://maharashtragr.com/news/","Attachment":"https://maharashtragr.com/mhgr-cji-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%b0-%e0%a4%a0%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%8b%e0%a4%9a%e0%a5%8d%e0%a4%9a-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be/mhgr_barandbench_2024-05_7c1b7d2a-75a6-4c0d-969b-a21eab60066e_supreme_court_of_india__web_page_1600x-1/","Nav_menu_item":"https://maharashtragr.com/home-2/","Oembed_cache":"https://maharashtragr.com/d8de8f75417a8210e93651381ed85c36/","Wp_global_styles":"https://maharashtragr.com/wp-global-styles-blogsite/","Amp_validated_url":"https://maharashtragr.com/amp_validated_url/f35a90d719157b161a99020d92fcac51/","Adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=adstxt&p=1086","App-adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=app-adstxt&p=1084","Web-story":"https://maharashtragr.com/web-stories/romeo-and-juliet/"}}_ap_ufee 32(g) महाराष्ट्र (कुल-कायदा) भाडेकरार नियम: 32(g) Maharashtra (Kul-kayda) Tenancy Rules - MH General Resource 32(g) महाराष्ट्र (कुल-कायदा) भाडेकरार नियम: 32(g) Maharashtra (Kul-kayda) Tenancy Rules - MH General Resource

32(g) महाराष्ट्र (कुल-कायदा) भाडेकरार नियम: 32(g) Maharashtra (Kul-kayda) Tenancy Rules

भारतातील जमिनीतून जास्तीत जास्त महसूल मिळविण्यासाठी ब्रिटीश शासकांनी जमीनदारी, रयतवारी आणि महालवारी या तीन प्रमुख प्रकारची जमीन वस्ती सुरू केली. या प्रणालींच्या प्रभावाखाली वास्तविक शेतकरी भाडेकरू बनले. या भूप्रणालीने राज्य आणि प्रत्यक्ष जमिनीची मशागत करणाऱ्यांमध्ये मध्यस्थ निर्माण केले. या मध्यस्थांना जमीन सुधारण्यात रस नव्हता. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने “शेतकऱ्यांना जमीन” हे धोरण तयार करून मध्यस्थांचे हितसंबंध संपुष्टात आणले आहेत.

Telegram Group Join Now

महाराष्ट्रात बॉम्बे टेनन्सी अॅण्ड अॅग्रीकल्चरल जमिन अॅक्ट, 1948 च्या कलम 32 अन्वये 1 एप्रिलपासून भाडेकरूंना भाडेकरूंना मालकी हक्कांचे सक्तीने हस्तांतरण करण्याची तरतूद आहे. 1957 जो “टिलर्स डे” म्हणून ओळखला जातो. टिलरच्या दिवशी संपूर्ण विक्री आणि खरेदी असते. मकानमालकाचे शीर्षक टिलरच्या दिवशी ताबडतोब भाडेकरूकडे जाते. या कायद्यांतर्गत जमीन खरेदी करणाऱ्या मशागतचे भोगवटादार वर्ग II म्हणून वर्गीकरण केले जाते. भोगवटादार वर्ग II ची जमीन वारसाहक्क आहे परंतु जमिनीचे हस्तांतरण शासनाने लादलेल्या अटींच्या अधीन राहून वैध आहे.

कलम 32, 32F, [32I, 32 O, 33 C, किंवा 43 ID अंतर्गत भाडेकरूने खरेदी केलेली किंवा कलम 32 P किंवा 64 अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला विकलेली कोणतीही जमीन विक्री, भेटवस्तू, देवाणघेवाण, गहाण, लीज किंवा असाइनमेंटद्वारे हस्तांतरित केली जाणार नाही, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वीच्या मंजुरीशिवाय. जेव्हा जमीन सरकारच्या नावे गहाण ठेवायची असेल तेव्हा मंजूरी आवश्यक नसते.

जिल्हाधिकारी खालीलपैकी कोणत्याही परिस्थितीत जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी परवानगी देऊ शकतात, म्हणजे:-

अशा उपक्रमांद्वारे चालवल्या जाणार्‍या कोणत्याही औद्योगिक किंवा व्यावसायिक कामकाजाच्या संबंधात औद्योगिक किंवा व्यावसायिक उपक्रमांद्वारे शेतीच्या उद्देशासाठी जमीन आवश्यक आहे;
हस्तांतरण कोणत्याही शैक्षणिक किंवा धर्मादाय संस्थेच्या फायद्यासाठी आहे;
सहकारी शेती संस्थेला जमीन आवश्यक आहे;
दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार किंवा संहितेच्या तरतुदीनुसार जमीन महसुलाच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी जमीन विकली जात आहे;

कोणत्याही अकृषिक कारणासाठी जमीन खऱ्या अर्थाने विकली जात आहे;

जमीन मालकाकडून या कारणावरुन विकली जात आहे की –
i तो कायमस्वरूपी शेतीचा व्यवसाय सोडून देत आहे, किंवा
ii तो कायमस्वरूपी जमीन वैयक्तिकरित्या मशागत करण्यास अक्षम आहे;
ज्यांच्या नावे जमीन भेट दिली जात आहे-
i कलम 88A आणि कलम 88B च्या कलम अ आणि ब मध्ये नमूद केलेल्या संस्था किंवा संस्था किंवा
ii जमीन मालकांच्या कुटुंबातील सदस्य;
जमिनीची देवाणघेवाण होत आहे-
i एकाच कुटुंबातील सदस्याच्या मालकीच्या आणि वैयक्तिकरित्या लागवड केलेल्या समान किंवा जवळजवळ समान मूल्याच्या जमिनीसह; किंवा
ii समान किंवा जवळपास समान किमतीची जमीन एकाच गावात वसलेली आहे आणि दुसर्‍या जमीन मालकाने वैयक्तिकरित्या त्याच्या धारणेचा कॉम्पॅक्ट ब्लॉक तयार करण्याच्या दृष्टीकोनातून किंवा जमिनीचे उत्तम व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीकोनातून वैयक्तिकरित्या लागवड केली आहे:

परंतु, एक्सचेंजच्या कोणत्याही पक्षांनी वैयक्तिकरित्या ताब्यात घेतलेली आणि लागवड केलेली एकूण जमीन मालक किंवा भाडेकरू म्हणून किंवा देवाणघेवाणीच्या परिणामी क्षेत्रापेक्षा जास्त नसेल;
जमीन अल्पवयीन असलेल्या जमीन मालकाकडून भाडेतत्त्वावर दिली जात आहे; किंवा विधवा किंवा शारीरिक किंवा मानसिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती किंवा सशस्त्र दलाचा सदस्य किंवा संयुक्तपणे जमीन धारण केलेल्या जमीन मालकांमधील;
मृत जमीन मालकाच्या वारसांमध्ये किंवा वाचलेल्यांमध्ये जमिनीचे वाटप केले जात आहे;


अशा जमिनीची खरेदी किंमत भरण्यासाठी कर्ज उभारण्यासाठी महाराष्ट्र को-ऑप सोसायटी अधिनियम 1960 अंतर्गत नोंदणीकृत किंवा नोंदणीकृत समजल्या जाणाऱ्या सोसायटीच्या नावे जमीन गहाण ठेवली जात आहे.
ही जमीन अशा व्यक्तीला हस्तांतरित केली जात आहे ज्याने कोणत्याही विकास प्रकल्पासाठी त्याची जमीन संपादन केल्यामुळे ती विस्थापित झाली आहे आणि तिचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे.


अ, ब, क, ई, किंवा फ मध्ये विनिर्दिष्ट परिस्थितीत दिलेल्या जमिनीच्या विक्रीसाठी मंजूरी दिली असेल तर ती जमीन मालकाने राज्य सरकारला जमिनीच्या 40 पट मूल्यमापनाच्या बरोबरीने नजराणा भरण्याच्या अटीच्या अधीन असेल. .
खंड “j” अंतर्गत मंजूर केलेल्या भागाच्या बाबतीत, प्रत्येक भागधारकाला वाटप करण्यात आलेले भाग हे उप-कलम 27 च्या पोटकलम I च्या खंड c अंतर्गत राज्य सरकारने निर्दिष्ट केलेल्या युनिटपेक्षा कमी नसावेत या अटीच्या अधीन असेल.

कलम 63 अन्वये बिगरशेतकऱ्यांना बदली करण्यास मनाई आहे

शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीच्या नावे कोणत्याही जमिनीची विक्री, भेटवस्तू, देवाणघेवाण किंवा लीज वैध असणार नाही. तथापि, जिल्हाधिकारी खाली नमूद केलेल्या अटींनुसार हस्तांतरणासाठी परवानगी देऊ शकतात:
अ) अशा व्यक्तीला अकृषिक कारणांसाठी जमीन आवश्यक असते; किंवा
ब) औद्योगिक किंवा व्यावसायिक उपक्रम किंवा शैक्षणिक किंवा धर्मादाय संस्थेच्या फायद्यासाठी जमीन आवश्यक आहे; किंवा
c) अशी जमीन गहाण ठेवली आहे, गहाण ठेवून जिल्हाधिकार्‍यांकडून एक प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे की तो शेतीचा व्यवसाय करू इच्छित आहे आणि जमीन वैयक्तिकरित्या शेती करण्यास सहमत आहे; किंवा
ड) को-ऑप सोसायटीला जमीन आवश्यक आहे; किंवा
ई) एखाद्या व्यक्तीने वैयक्तिकरित्या शेती करण्यासाठी जमीन आवश्यक आहे, जो शेतकरी नसून, शेतीचा व्यवसाय करू इच्छित आहे आणि जिला जिल्हाधिकार्‍यांनी प्रमाणपत्र दिले आहे की अशी व्यक्ती शेतीचा व्यवसाय करू इच्छित आहे. आणि वैयक्तिकरित्या जमीन लागवड करण्यास सक्षम आहे; किंवा
f) अशा जमिनीची विक्री दिवाणी न्यायालयाच्या डिक्रीच्या अंमलबजावणीसाठी किंवा जमीन महसुलाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी केली जात आहे.

प्रामाणिक औद्योगिक वापरासाठी बिगर कृषी कर्त्याकडे हस्तांतरित करा:

प्रारुप आराखड्याच्या किंवा अंतिम प्रादेशिक आराखड्याच्या किंवा अंतिम नगर नियोजनाच्या मसुद्याच्या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये जमीन असल्यास प्रामाणिकपणे औद्योगिक वापराच्या हेतूने जो शेतकरी असू शकतो किंवा नसतो अशा व्यक्तीला जमीन विकण्यासाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही. एमआरटीपी कायदा 1966 अंतर्गत तयार केलेली योजना आणि अशी कोणतीही योजना किंवा योजना अस्तित्वात नसलेले क्षेत्र.

Related Posts

CAA Act

MHGR| News Update| CAA कायदा काय म्हणतो?

CAA Act

LGBTQ

MHGR| समान विवाहासाठी भारतातील LGBTQ+ प्रचारकांसाठी लढा

LGBTQ+

ISM office V6

MHGR| ISM office V6 software download for Windows 10

ISM office V6

What is a Domicile Certificate in Marathi

What is a Domicile Certificate in Marathi : अधिवास प्रमाणपत्र हे अधिकृत दस्तऐवज आहे जे भारतातील विशिष्ट राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात एखाद्या व्यक्तीच्या निवासी स्थितीचे प्रमाणीकरण करते….

MHGR| महाराष्ट्र शासनाचा करार सूचीबद्ध आयटी कंपनी | Job Vacancy in Aksentt Tech in Mumbai

Government of Maharashtra Contract Listed Company: Aksentt Tech ही टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता आहे जी मोबाईल आणि फिक्स्ड टेलिकम्युनिकेशन नेटवर्क दोन्हीसाठी पायाभूत सुविधा रोलआउट सोल्यूशन्स ऑफर करते. सेवा…

MHGR| ई-पीक पहाणी प्रकल्प, महाराष्ट्र राज्य

आता पीक विमा आणि कृषी पतपुरवठा अधिक सुलभ होणार मोबाईलवरुन पीक पहाणी करणे आणि मार्गदर्शिका Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *