_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"maharashtragr.com","urls":{"Home":"https://maharashtragr.com","Category":"https://maharashtragr.com/category/ads/","Archive":"https://maharashtragr.com/2024/02/","Post":"https://maharashtragr.com/mhgr-%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%97-%e0%a4%87%e0%a4%95%e0%a5%89%e0%a4%a8%e0%a5%89%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%b9%e0%a4%a3%e0%a4%9c%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%af-gig-%e0%a4%95/","Page":"https://maharashtragr.com/news/","Attachment":"https://maharashtragr.com/mhgr-how-to-make-money-online/mhgr_how_to_make_money_online-1/","Nav_menu_item":"https://maharashtragr.com/home-2/","Oembed_cache":"https://maharashtragr.com/d8de8f75417a8210e93651381ed85c36/","Wp_global_styles":"https://maharashtragr.com/wp-global-styles-blogsite/","Amp_validated_url":"https://maharashtragr.com/amp_validated_url/f35a90d719157b161a99020d92fcac51/","Adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=adstxt&p=1086","App-adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=app-adstxt&p=1084","Web-story":"https://maharashtragr.com/web-stories/romeo-and-juliet/"}}_ap_ufee Maharashtra GR: महाराष्ट्र राज्यातील राजकारण, राजीनामा आणि राज्यपालांचे अधिकार | State Governor Rights of India - MH General Resource Maharashtra GR: महाराष्ट्र राज्यातील राजकारण, राजीनामा आणि राज्यपालांचे अधिकार | State Governor Rights of India - MH General Resource

Maharashtra GR: महाराष्ट्र राज्यातील राजकारण, राजीनामा आणि राज्यपालांचे अधिकार | State Governor Rights of India

Spread the love

राज्यपालांची कार्ये आणि कर्तव्ये

एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाला माफी, सूट, सवलत किंवा शिक्षेची माफी देण्याचा अधिकार असेल किंवा कोणत्याही कायद्याच्या विरोधात दोषी ठरलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची शिक्षा निलंबित, माफ किंवा कमी करण्याचा अधिकार असेल ज्याच्याशी संबंधित असलेल्या एखाद्या प्रकरणाशी संबंधित कायद्याच्या कार्यकारी अधिकाराला. राज्य विस्तारित आहे.

Telegram Group Join Now

राज्याच्या राज्यपालांना काय अधिकार आहेत?

राज्याची कार्यकारी शक्ती राज्यपालांकडे असते. मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिपरिषद राज्यपालांना त्यांच्या कार्यात मदत करते आणि सल्ला देते, राज्यपालांना त्यांची कार्ये किंवा त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार त्यांच्या कार्ये किंवा त्यांच्यापैकी कोणतेही कार्य करणे आवश्यक आहे.

राज्यपालांवर कोण कारवाई करू शकतो?

वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत: 1. राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल त्यांच्या कार्यालयातील अधिकार आणि कर्तव्ये वापरण्यासाठी कोणत्याही न्यायालयास उत्तरदायी नसतात. 2. राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांच्यावर त्यांच्या कार्यकाळात कोणतीही फौजदारी कारवाई केली जाणार नाही.

राज्यपालाचे कोणतेही तीन अधिकार कोणते आहेत?

एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाला माफी, सूट, सवलत किंवा शिक्षेची माफी देण्याचा किंवा कोणत्याही कायद्याच्या विरुद्ध कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची शिक्षा निलंबित, माफी किंवा कमी करण्याचा अधिकार असेल ज्याच्याशी संबंधित राज्याचा कार्यकारी अधिकार असेल. राज्य विस्तारते.

Who is eligible for equity research analysis? | Is equity research front or back office?


भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १५३ आणि १५४ नुसार राज्यपाल हे राज्याचे कार्यकारी प्रमुख आहेत. अनुच्छेद 154 राज्याचे कार्यकारी अधिकार राज्यपालांना प्रदान करते जे राज्यघटनेनुसार प्रत्यक्ष किंवा त्यांच्या अधीनस्थ अधिकार्‍यांमार्फत त्याचा वापर करतात. कलम १६३ अन्वये, घटनात्मक प्रमुख म्हणून राज्यपाल हे राज्यघटनेतील सर्व अधिकार मंत्रीपरिषदेच्या मदतीवर आणि सल्ल्यानुसार वापरतात. त्यात राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावणे आणि पुढे ढकलणे, अध्यादेश जारी करणे, विधेयकांना संमती देणे आणि मंत्रिमंडळाची नियुक्ती करणे यांचा समावेश आहे.

अनुच्छेद 356 अन्वये राष्ट्रपतींना अहवाल पाठवणे आणि कलम 254(2) अन्वये राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ विधेयक राखून ठेवणे अशी काही कार्ये आहेत, जी राज्यपालाने त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार वापरली पाहिजेत.

The Governor is the appointing authority in respect of the following authorities:

 1. Advocate General
 2. The Lokayukta and Upa Lokayukta
 3. The State Election Commissioner
 4. The Chairman and Members of the Human Rights Commission
 5. The Chairman and Members of the Public Service Commission
 6. The State Chief Information Commissioner and members of the Information Commission.

राज्यपाल हे खालील प्राधिकरणांच्या संदर्भात नियुक्ती करणारे अधिकारी आहेत:

 1. महाधिवक्ता
 2. लोकायुक्त आणि उप लोकायुक्त
 3. राज्य निवडणूक आयुक्त
 4. मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य
 5. लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य
 6. राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयोगाचे सदस्य.

राज्यपालांच्या कार्यालयाशी संबंधित घटनात्मक तरतुदी

राज्यपालकला. १५३
कार्यकारी शक्तीकला. १५४
नियुक्तीकला. १५५
कार्यालयाची मुदतकला. १५६
पात्रताकला. १५७
कार्यालयाच्या अटीकला. १५८
शप्पथकला. १५९
आकस्मिक कार्येकला. 160
क्षमा देणेकला. 161
मंत्र्यांची परिषदकला. 163
मुख्यमंत्र्यांची नियुक्तीकला. 164
कार्यकारी कृतीकला. 166
माहिती शोधत आहेकला. १६७
कौन्सिलसाठी नामांकनकला. १७१
सभागृहाचे समनिंगकला. १७४
घराला संदेशकला. १७५
विशेष पत्ताकला. १७६
विधिमंडळाच्या सदस्यांची अपात्रताकला. १९२
बिलांची संमतीकला. 200
राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ बिलांचे आरक्षणकला. 201
आर्थिक बिलेकला. 202, कला. 203, कला. 204, कला. 205, कला. 206, कला. 207
अध्यादेशकला. 213
न्यायाधीशांची नियुक्तीकला. 217
न्यायाधीशांद्वारे शपथकला. 219
राष्ट्रपतींचा नियमकला. 356
रोगप्रतिकारक शक्तीकला. ३६१
विशेष जबाबदाऱ्याArt.239, Art.243-I, Art.243-Y, Art.371-D, Art.371-E.
अनुसूचित आणि आदिवासी क्षेत्रेकला. २४४

राज्यपालकलम 153. राज्यांचे राज्यपाल. – प्रत्येक राज्यासाठी एक राज्यपाल असेल:

[परंतु या लेखातील कोणतीही गोष्ट एकाच व्यक्तीची दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यास प्रतिबंध करणार नाही.]

कार्यकारी शक्तीअनुच्छेद 154. राज्याची कार्यकारी शक्ती. – (१) राज्याचा कार्यकारी अधिकार राज्यपालांकडे निहित असेल आणि तो या संविधानानुसार प्रत्यक्षपणे किंवा त्याच्या अधीनस्थ अधिकाऱ्यांमार्फत वापरला जाईल.

(२) या लेखातील काहीही-

(अ) कोणत्याही विद्यमान कायद्याद्वारे इतर कोणत्याही प्राधिकरणाला दिलेली कोणतीही कार्ये राज्यपालांकडे हस्तांतरित केल्यासारखे मानले जाईल; किंवा(ब) संसदेला किंवा राज्याच्या विधानमंडळाला राज्यपालांच्या अधीनस्थ असलेल्या कोणत्याही अधिकाराला कायद्याद्वारे कार्ये देण्यापासून प्रतिबंधित करणे.नियुक्तीअनुच्छेद 155. राज्यपालाची नियुक्ती. – एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाची नियुक्ती राष्ट्रपतींद्वारे त्याच्या हाताखाली व शिक्का खाली वॉरंटद्वारे केली जाते.

कार्यालयाची मुदतअनुच्छेद 156. राज्यपाल पदाचा कार्यकाळ. – (१) राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसार पद धारण करील.

(२) राज्यपाल, राष्ट्रपतींना उद्देशून त्यांच्या हाताखाली लिहून, आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतो.

(३) या अनुच्छेदातील पूर्वगामी तरतुदींच्या अधीन राहून, राज्यपाल त्याच्या पदाचा कार्यभार स्वीकारतील त्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी पद धारण करील: परंतु, राज्यपाल, त्याचा कार्यकाळ संपला तरीही, तो कायम राहील

. त्याचा उत्तराधिकारी त्याच्या पदावर येईपर्यंत कार्यालय.

पात्रताअनुच्छेद 157. राज्यपाल म्हणून नियुक्तीसाठी पात्रता. – कोणतीही व्यक्ती भारताचा नागरिक नसल्यास आणि वयाची पस्तीस वर्षे पूर्ण केल्याशिवाय राज्यपाल म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र असणार नाही.

कार्यालयाच्या अटीअनुच्छेद 158. राज्यपाल कार्यालयाच्या अटी. – (१) राज्यपाल संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा किंवा पहिल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य असणार नाही आणि जर तो संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा किंवा विधानमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य असेल. अशा राज्याची राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली जाईल, ज्या तारखेला तो राज्यपाल म्हणून आपल्या पदावर प्रवेश करेल त्या तारखेला त्याने त्या सभागृहातील आपली जागा रिकामी केली आहे असे मानले जाईल.

(२) राज्यपाल इतर कोणतेही लाभाचे पद धारण करणार नाही.

(३) राज्यपाल त्याच्या अधिकृत निवासस्थानाच्या वापरासाठी भाडे न भरता पात्र असेल आणि संसदेद्वारे कायद्याद्वारे निर्धारित केल्या जाणाऱ्या अशा भत्ते, भत्ते आणि विशेषाधिकारांनाही तो हक्कदार असेल आणि त्या दृष्टीने तरतूद होईपर्यंत, दुस-या अनुसूचीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असे मानधन, भत्ते आणि विशेषाधिकार.

[(3A) जेथे एकाच व्यक्तीची दोन किंवा अधिक राज्यांच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केली जाते, तेथे राज्यपालांना देय असलेले मानधन आणि भत्ते राष्ट्रपतींच्या आदेशाने ठरवतील त्या प्रमाणात राज्यांमध्ये वाटप केले जातील.] (4) मानधन

आणि राज्यपालांचे भत्ते त्यांच्या कार्यकाळात कमी केले जाणार नाहीत.

शप्पथअनुच्छेद 159. राज्यपालाची शपथ किंवा प्रतिज्ञा. – प्रत्येक राज्यपाल आणि राज्यपालाची कार्ये पार पाडणारी प्रत्येक व्यक्ती, त्यांच्या पदावर येण्यापूर्वी, राज्याच्या संबंधात अधिकार क्षेत्र वापरणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या उपस्थितीत किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत, वरिष्ठांच्या उपस्थितीत सदस्यत्व घेईल. त्या न्यायालयाचे बहुतेक न्यायाधीश उपलब्ध आहेत, खालील फॉर्ममध्ये शपथ किंवा प्रतिज्ञा, म्हणजे-

“मी, एबी, देवाच्या नावाने शपथ घेतो/गंभीरपणे प्रतिज्ञा करतो की मी राज्यपालाचे कार्यालय निष्ठेने पार पाडीन (किंवा कार्ये पार पाडीन राज्यपालांचे) ………….. (राज्याचे नाव) आणि माझ्या क्षमतेनुसार संविधान आणि कायद्याचे जतन, संरक्षण आणि रक्षण करीन आणि त्यासाठी मी स्वत:ला वाहून घेईन ….. (राज्याचे नाव) लोकांची सेवा आणि कल्याण.”

आकस्मिक कार्येअनुच्छेद 160. काही आकस्मिक परिस्थितीत राज्यपालाचे कार्य पार पाडणे. – या प्रकरणामध्ये प्रदान न केलेल्या कोणत्याही आकस्मिक परिस्थितीत राष्ट्रपतीला राज्याच्या राज्यपालाचे कार्य पार पाडण्यासाठी योग्य वाटेल अशी तरतूद करता येईल.

क्षमा देणेअनुच्छेद 161. माफी इत्यादी मंजूर करण्याचा आणि काही प्रकरणांमध्ये शिक्षा निलंबित, माफी किंवा कमी करण्याचा राज्यपालाचा अधिकार. – एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाला माफी, सूट, सवलत किंवा शिक्षेची माफी देण्याचा अधिकार असेल किंवा कोणत्याही कायद्याच्या विरोधात दोषी ठरलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची शिक्षा निलंबित, माफ किंवा कमी करण्याचा अधिकार असेल ज्याच्याशी संबंधित असलेल्या एखाद्या प्रकरणाशी संबंधित कायद्याच्या कार्यकारी अधिकाराला. राज्य विस्तारित आहे.

मंत्र्यांची परिषदअनुच्छेद 163. राज्यपालांना मदत व सल्ला देण्यासाठी मंत्रिपरिषद.- (1) राज्यपालांना त्यांच्या कार्यात मदत व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिपरिषद असेल, ते आहे तितके वगळता. या राज्यघटनेद्वारे किंवा त्याखालील त्याची कार्ये किंवा त्यातील कोणतीही कार्ये त्याच्या विवेकबुद्धीनुसार वापरणे आवश्यक आहे.

(२) राज्यपालाने आपल्या विवेकबुद्धीनुसार कार्य करणे आवश्यक असलेली कोणतीही बाब या घटनेनुसार आहे किंवा नाही, असा प्रश्न उद्भवल्यास, राज्यपालाचा निर्णय अंतिम असेल आणि त्याची वैधता गव्हर्नरने केलेल्या कोणत्याही गोष्टीवर त्याने त्याच्या विवेकबुद्धीनुसार कृती केली पाहिजे किंवा केली नसावी या कारणास्तव प्रश्न विचारले जाणार नाही.

(३) मंत्र्यांनी राज्यपालांना सल्ला दिला होता की नाही, आणि असल्यास काय, या प्रश्नाची कोणत्याही न्यायालयात चौकशी केली जाणार नाही.

मुख्यमंत्र्यांची नियुक्तीकलम 164. मंत्र्यांच्या संदर्भात इतर तरतुदी.- (1) मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपालांद्वारे केली जाईल आणि इतर मंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार करतील आणि मंत्री त्यांच्या मर्जीनुसार पद धारण करतील. राज्यपाल:

परंतु, बिहार, मध्य प्रदेश आणि ओरिसा राज्यांमध्ये आदिवासी कल्याणाचा प्रभारी मंत्री असेल जो अनुसूचित जाती आणि मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी किंवा इतर कोणत्याही कामाचा प्रभारी असेल.

(२) मंत्रिपरिषद राज्याच्या विधानसभेला एकत्रितपणे जबाबदार असेल.

(३) एखाद्या मंत्र्याने त्याच्या पदावर प्रवेश करण्यापूर्वी, राज्यपाल त्याला तिसर्‍या अनुसूचीमध्ये उद्देशासाठी नमूद केलेल्या नमुन्यांनुसार पदाची आणि गोपनीयतेची शपथ देतील.

(४) जो मंत्री सलग सहा महिने कोणत्याही कालावधीसाठी राज्याच्या विधिमंडळाचा सदस्य नसेल तो त्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर मंत्री राहणे बंद होईल.

(५) मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते असे असतील जसे की राज्याचे विधिमंडळ वेळोवेळी कायद्याने ठरवू शकते आणि जोपर्यंत राज्याचे विधानमंडळ असे ठरवत नाही तोपर्यंत, दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असेल.

कार्यकारी कृतीअनुच्छेद 166. राज्य सरकारच्या कामकाजाचे आचरण. – (१) राज्य सरकारच्या सर्व कार्यकारी कृती राज्यपालांच्या नावाने व्यक्त केल्या जातील.

(२) गव्हर्नरच्या नावाने केलेले आदेश आणि इतर साधने हे राज्यपालांनी बनवल्या जाणाऱ्या नियमांमध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे प्रमाणीकृत केले जातील आणि असे प्रमाणीकृत केलेल्या आदेशाची किंवा साधनाची वैधता असणार नाही. हा राज्यपालांनी केलेला किंवा अंमलात आणलेला आदेश किंवा साधन नाही या आधारावर प्रश्न विचारला.

(३) राज्यपाल राज्य सरकारच्या कारभाराच्या अधिक सोयीस्कर व्यवहारासाठी आणि राज्यपाल ज्या व्यवसायाच्या संदर्भात आहे त्या संबंधात तो व्यवसाय नसल्यामुळे, या व्यवसायाच्या मंत्र्यांमधील वाटपासाठी नियम बनवेल. या संविधानानुसार त्याच्या विवेकबुद्धीनुसार कार्य करणे आवश्यक आहे.

माहिती शोधत आहेअनुच्छेद 167. राज्यपालांना माहिती देणे इत्यादी संदर्भात मुख्यमंत्र्यांची कर्तव्ये – हे प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे कर्तव्य असेल-

(अ) राज्याच्या कारभाराच्या प्रशासनाशी संबंधित मंत्रिपरिषदेचे सर्व निर्णय आणि कायद्याचे प्रस्ताव राज्याच्या राज्यपालांना कळवणे;

(ब) राज्याच्या कारभाराच्या प्रशासनाशी संबंधित अशी माहिती आणि राज्यपाल मागवू शकतील त्याप्रमाणे कायद्याचे प्रस्ताव सादर करणे; आणि

(क) राज्यपालाने अशी आवश्यकता असल्यास, मंत्रिपरिषदेच्या विचारार्थ सादर करण्यासाठी मंत्र्याने निर्णय घेतला असेल परंतु ज्याचा परिषदेने विचार केला नसेल.

विधान परिषदेसाठी नामांकनअनुच्छेद 171. विधान परिषदांची रचना. – (१) अशी परिषद असलेल्या राज्याच्या विधान परिषदेतील एकूण सदस्यांची संख्या त्या राज्याच्या विधानसभेतील एकूण सदस्य संख्येच्या [एक तृतीयांश] पेक्षा जास्त नसावी: परंतु राज्याची विधान परिषद कोणत्याही परिस्थितीत चाळीसपेक्षा कमी नसावी.

(२) संसद कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करेपर्यंत, राज्याच्या विधान परिषदेची रचना खंड (३) मध्ये प्रदान केल्याप्रमाणे असेल.

(३) राज्याच्या विधान परिषदेच्या एकूण सदस्य संख्येपैकी-

(अ) जवळपास शक्य तितके, एक तृतीयांश हे राज्याच्या नगरपालिका, जिल्हा मंडळांचे सदस्य आणि संसद कायद्याद्वारे निर्दिष्ट करेल अशा इतर स्थानिक प्राधिकरणांचे सदस्य असलेल्या मतदारांद्वारे निवडले जातील;

(ब) जितके शक्य असेल तितके, एक बाराव्या भागाची निवड राज्यामध्ये राहणार्‍या व्यक्तींचा समावेश असलेल्या मतदारांद्वारे केली जाईल जी भारताच्या प्रदेशातील कोणत्याही विद्यापीठातून किमान तीन वर्षे पदवीधर असतील किंवा किमान तीन वर्षांसाठी असतील. अशा कोणत्याही विद्यापीठाच्या पदवीधराच्या समकक्ष म्हणून संसदेने बनवलेल्या कोणत्याही कायद्याने किंवा त्याखाली विहित केलेली पात्रता;

(क) शक्य तितक्या, एक-बारावा भाग अशा व्यक्तींचा समावेश असलेल्या मतदारांद्वारे निवडला जाईल ज्यांना किमान तीन वर्षे राज्यातील अशा शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकवण्यात गुंतलेले असतील, माध्यमिक शाळेच्या दर्जापेक्षा कमी नसतील, संसदेने बनवलेल्या कोणत्याही कायद्याने किंवा त्याखाली विहित केले असेल;

(d) शक्य तितके, राज्याच्या विधानसभेच्या सदस्यांद्वारे विधानसभेचे सदस्य नसलेल्या व्यक्तींमधून एक तृतीयांश सदस्य निवडले जातील;

(e) उर्वरित भाग राज्यपालांनी खंड (5) च्या तरतुदींनुसार नामनिर्देशित केला जाईल.

(4) खंड (3) च्या उपखंड (a), (b) आणि (c) अंतर्गत निवडले जाणारे सदस्य अशा प्रादेशिक मतदारसंघांमध्ये निवडले जातील जे संसदेने बनवलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याखाली विहित केले जातील, आणि या उपखंडांतर्गत आणि उपखंडाच्या उपखंड (डी) अंतर्गत निवडणुका एकल हस्तांतरणीय मताद्वारे आनुपातिक प्रतिनिधित्वाच्या प्रणालीनुसार घेतल्या जातील.

(५) खंड (३) च्या उपखंड (ई) अन्वये राज्यपालांद्वारे नामनिर्देशित केले जाणारे सदस्य खालील बाबींबाबत विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेल्या व्यक्तींचा समावेश असेल, म्हणजे:- साहित्य, विज्ञान, कला , सहकारी चळवळ आणि समाजसेवा.

सभागृहाचे समनिंगअनुच्छेद 174. राज्य विधानमंडळाचे सत्र, स्थगिती आणि विसर्जन. – (१) राज्यपाल वेळोवेळी सभागृहाची किंवा राज्याच्या विधिमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहाची बैठक त्याला योग्य वाटेल त्या वेळी आणि ठिकाणी बोलावेल, परंतु एका अधिवेशनातील शेवटच्या बैठकीमध्ये सहा महिने हस्तक्षेप करणार नाही. पुढील सत्रात पहिल्या बैठकीसाठी नियुक्त केलेली तारीख.

(२) राज्यपाल वेळोवेळी-

(अ) सभागृह किंवा एकतर सभागृह रद्द करा;

(b) विधानसभा विसर्जित करा.]

घराला संदेशअनुच्छेद 175. राज्यपालांना सभागृह किंवा सभागृहांना संबोधित करण्याचा आणि संदेश पाठविण्याचा अधिकार. – (१) राज्यपाल विधानसभेला संबोधित करू शकतो किंवा, विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या बाबतीत, राज्याच्या विधानमंडळाचे एकतर सभागृह किंवा दोन्ही सभागृहे एकत्र जमतात आणि त्यासाठी त्यांना सदस्यांची उपस्थिती आवश्यक असू शकते.

(२) राज्यपाल राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाला किंवा सभागृहांना संदेश पाठवू शकतात, मग ते विधानमंडळात प्रलंबित असलेल्या विधेयकाच्या संदर्भात असो किंवा अन्यथा, आणि ज्या सभागृहाला असा कोणताही संदेश पाठविला गेला असेल त्या सभागृहाचा सर्व सोयीस्कर प्रेषण विचारात घेतला जाईल. संदेशाद्वारे आवश्यक असलेली कोणतीही बाब विचारात घ्यावी.

विशेष पत्ताकलम 176. राज्यपालांचे विशेष अभिभाषण. – (१) [विधानसभेच्या प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरचे पहिले अधिवेशन आणि प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या प्रारंभी], राज्यपाल विधानसभेला संबोधित करतील किंवा, एखाद्या राज्याच्या बाबतीत विधान परिषद, दोन्ही सभागृहे एकत्र जमतात आणि विधानमंडळाला समन्सच्या कारणांची माहिती देतात.

(२) अशा पत्त्यावर संदर्भित केलेल्या बाबींवर चर्चेसाठी वेळ वाटप करण्यासाठी सभागृहाच्या किंवा कोणत्याही सभागृहाच्या कार्यपद्धतीचे नियमन करणाऱ्या नियमांद्वारे तरतूद केली जाईल.

विधिमंडळाच्या सदस्यांची अपात्रताअनुच्छेद 192. सदस्यांच्या अपात्रतेच्या प्रश्नांवर निर्णय. – (१) एखाद्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य अनुच्छेद १९१ च्या खंड (१) मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही अपात्रतेच्या अधीन झाला आहे की नाही असा प्रश्न उद्भवल्यास, तो प्रश्न राज्याच्या निर्णयासाठी संदर्भित केला जाईल. राज्यपाल आणि त्यांचा निर्णय अंतिम असेल.

(२) अशा कोणत्याही प्रश्नावर कोणताही निर्णय देण्यापूर्वी, राज्यपाल निवडणूक आयोगाचे मत प्राप्त करतील आणि अशा मतानुसार कार्य करतील.

बिलांना संमती द्याकलम 200. विधेयकांना संमती. – जेव्हा एखादे विधेयक एखाद्या राज्याच्या विधानसभेने संमत केले असेल किंवा विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या बाबतीत, राज्याच्या विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असेल, तेव्हा ते राज्यपाल आणि राज्यपालांना सादर केले जाईल. तो एकतर या विधेयकाला संमती देतो किंवा त्याने ती मंजूरी रोखली किंवा राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी विधेयक राखून ठेवल्याचे घोषित करेल:

परंतु, राज्यपाल, शक्य तितक्या लवकर, संमतीसाठी विधेयक त्यांच्यासमोर सादर केल्यानंतर, ते विधेयक धन विधेयक नसल्यास, सभागृह किंवा सभागृहे या विधेयकाचा किंवा त्यातील कोणत्याही निर्दिष्ट तरतुदींचा पुनर्विचार करतील अशी विनंती करणारा संदेश एकत्रितपणे परत करू शकेल. आणि, विशेषत:, अशा कोणत्याही सुधारणा सादर करण्याच्या इष्टतेचा विचार करेल, ज्याची त्याने त्याच्या संदेशात शिफारस केली आहे आणि, जेव्हा एखादे विधेयक असे परत केले जाते, तेव्हा सभागृह किंवा सभागृहे त्यानुसार त्या विधेयकाचा पुनर्विचार करतील, आणि जर विधेयक पुन्हा सभागृहाने मंजूर केले तर किंवा दुरुस्तीसह किंवा त्याशिवाय सदन आणि राज्यपालांना संमतीसाठी सादर केले गेले, राज्यपाल त्यांची संमती रोखू शकणार नाहीत:

परंतु पुढे असे की, राज्यपालांच्या मते, राज्यपालांच्या मते, जर ते कायदा बनले तर, उच्च न्यायालयाच्या अधिकारापासून वंचित राहून पद धोक्यात येईल अशा कोणत्याही विधेयकाला राज्यपाल मान्यता देणार नाही, परंतु राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवतील. जे न्यायालय या संविधानाने भरण्यासाठी तयार केले आहे.

राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ बिलांचे आरक्षणकलम 201. बिले विचारार्थ राखीव. – जेव्हा एखादे विधेयक राज्यपालाने राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवलेले असते, तेव्हा राष्ट्रपती घोषित करतील की त्यांनी विधेयकास संमती दिली आहे किंवा त्यांनी त्यापासून संमती रोखली आहे:

परंतु, जेथे विधेयक हे धन विधेयक नसेल तेथे राष्ट्रपती निर्देश देऊ शकतात. राज्यपाल हे विधेयक सदनाकडे परत करतील किंवा, यथास्थिती, राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहांना एकत्रितपणे अशा संदेशासह अनुच्छेद २०० च्या पहिल्या तरतुदीमध्ये नमूद केले आहे आणि जेव्हा एखादे विधेयक परत केले जाते तेव्हा सदन किंवा सदनांनी असा संदेश मिळाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत त्यानुसार पुनर्विचार करावा आणि जर तो पुन्हा सदन किंवा सभागृहांनी दुरुस्तीसह किंवा त्याशिवाय मंजूर केला असेल, तर तो राष्ट्रपतींकडे त्यांच्या विचारार्थ पुन्हा सादर केला जाईल.

आर्थिक बिलेअनुच्छेद 202. वार्षिक आर्थिक विवरण. – (१) राज्यपाल प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या कारणासंदर्भात राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहासमोर किंवा सभागृहासमोर ठेवतील त्या वर्षाच्या राज्याच्या अंदाजे प्राप्ती आणि खर्चाचे विवरण, या भागामध्ये “वार्षिक आर्थिक विवरण”.

(२) वार्षिक आर्थिक विवरणात अंतर्भूत केलेल्या खर्चाचे अंदाज स्वतंत्रपणे दर्शविले जातील-

(a) या घटनेने राज्याच्या एकत्रित निधीवर आकारला जाणारा खर्च म्हणून वर्णन केलेल्या खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक असलेली रक्कम; आणि

(ब) राज्याच्या एकत्रित निधीतून प्रस्तावित इतर खर्च पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेली रक्कम; आणि महसूल खात्यावरील खर्च इतर खर्चापेक्षा वेगळे करेल.

(३) खालील खर्च प्रत्येक राज्याच्या एकत्रित निधीवर आकारला जाणारा खर्च असेल-

(अ) राज्यपालांचे मानधन आणि भत्ते आणि त्यांच्या कार्यालयाशी संबंधित इतर खर्च;

(b) विधानसभेचे अध्यक्ष आणि उपसभापती यांचे वेतन आणि भत्ते आणि, विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या बाबतीत, विधानपरिषदेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांचे देखील;

(c) कर्जाचे शुल्क ज्यासाठी राज्य उत्तरदायी आहे ज्यामध्ये व्याज, सिंकिंग फंड चार्जेस आणि रिडेम्पशन चार्जेस आणि कर्ज उभारणी आणि कर्जाची सेवा आणि पूर्तता यासंबंधी इतर खर्च समाविष्ट आहेत;

(d) कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या वेतन आणि भत्त्यांशी संबंधित खर्च;

(ई) कोणत्याही न्यायालयाच्या किंवा लवादाच्या न्यायाधिकरणाच्या कोणत्याही निर्णयाचे, डिक्रीचे किंवा निवाड्याचे समाधान करण्यासाठी आवश्यक असलेली कोणतीही रक्कम;

(f) या घटनेने किंवा राज्याच्या विधिमंडळाने कायद्याने घोषित केलेला कोणताही अन्य खर्च, असा आकारण्यात येणार आहे.

अनुच्छेद 203. अंदाजांच्या संदर्भात विधिमंडळातील कार्यपद्धती. – (१) एखाद्या राज्याच्या एकत्रित निधीवर आकारण्यात आलेल्या खर्चाशी संबंधित अंदाजांपैकी बराचसा अंदाज विधानसभेच्या मतासाठी सादर केला जाणार नाही, परंतु या खंडातील कोणत्याही गोष्टीचा विधानसभेतील चर्चेस प्रतिबंध केला जाणार नाही. त्या अंदाजांपैकी.

(२) इतर खर्चाशी संबंधित असे बरेचसे अंदाज विधानसभेकडे अनुदानाच्या मागणीच्या स्वरूपात सादर केले जातील, आणि विधानसभेला कोणत्याही मागणीला संमती देण्याचा किंवा संमती देण्यास नकार देण्याचा अधिकार असेल, किंवा त्यात निर्दिष्ट केलेल्या रकमेच्या कपातीच्या अधीन असलेल्या कोणत्याही मागणीला मान्यता देणे.

(३) राज्यपालांच्या शिफारसीशिवाय अनुदानाची मागणी केली जाणार नाही.

अनुच्छेद 204. विनियोग विधेयके. – (१) अनुच्छेद २०३ अन्वये विधानसभेने अनुदान दिल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, राज्याच्या एकत्रित निधीतून विनियोगासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व पैशांची तरतूद करण्यासाठी एक विधेयक सादर केले जाईल-

(अ) असेंब्लीने दिलेले अनुदान; आणि

(ब) राज्याच्या एकत्रित निधीवर आकारण्यात आलेला खर्च परंतु कोणत्याही परिस्थितीत याआधी सभागृह किंवा सभागृहांसमोर मांडलेल्या विवरणात दर्शविलेल्या रकमेपेक्षा जास्त नाही.

(२) राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहात किंवा कोणत्याही सभागृहात अशा कोणत्याही विधेयकासाठी कोणतीही दुरुस्ती प्रस्तावित केली जाणार नाही ज्याचा परिणाम अशा प्रकारे केलेल्या कोणत्याही अनुदानाची रक्कम बदलण्याचा किंवा कोणत्याही खर्चाच्या रकमेमध्ये बदल करण्याचा प्रभाव असेल. राज्याच्या एकत्रित निधीवर शुल्क आकारले जाते आणि या खंडाखाली दुरुस्ती अयोग्य आहे की नाही याबद्दल अध्यक्ष असलेल्या व्यक्तीचा निर्णय अंतिम असेल.

(3) कलम 205 आणि 206 च्या तरतुदींच्या अधीन राहून, या लेखाच्या तरतुदींनुसार पारित केलेल्या कायद्याने केलेल्या विनियोगाशिवाय राज्याच्या एकत्रित निधीतून कोणताही पैसा काढला जाणार नाही.

अनुच्छेद 205. पूरक अतिरिक्त किंवा जादा अनुदान. – (१) राज्यपाल करतील-

(अ) चालू आर्थिक वर्षासाठी एखाद्या विशिष्ट सेवेसाठी खर्च करण्यासाठी कलम 204 च्या तरतुदींनुसार बनवलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे अधिकृत केलेली रक्कम त्या वर्षाच्या उद्देशांसाठी अपुरी असल्याचे आढळल्यास किंवा त्या कालावधीत गरज निर्माण झाल्यास त्या वर्षाच्या वार्षिक आर्थिक विवरणात विचार न केलेल्या काही नवीन सेवेवरील पूरक किंवा अतिरिक्त खर्चासाठी चालू आर्थिक वर्ष, किंवा (

ब) त्या सेवेसाठी मंजूर केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त पैसे एखाद्या आर्थिक वर्षात कोणत्याही सेवेवर खर्च केले असल्यास आणि त्या वर्षासाठी, राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहासमोर किंवा सभागृहासमोर ठेवण्याचे कारण, त्या खर्चाची अंदाजे रक्कम दर्शविणारे दुसरे विधान किंवा राज्याच्या विधानसभेसमोर मांडण्याची कारणे, त्यापेक्षा जास्तीची मागणी कदाचित.

(2) लेख 202, 203 आणि 204 च्या तरतुदी अशा कोणत्याही विधानाच्या आणि खर्चाच्या किंवा मागणीच्या संबंधात आणि अशा खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी राज्याच्या एकत्रित निधीतून पैशांचा विनियोग अधिकृत करण्यासाठी बनवल्या जाणार्‍या कोणत्याही कायद्याच्या संदर्भात प्रभावी होतील. किंवा वार्षिक आर्थिक विवरण आणि त्यामध्ये नमूद केलेल्या खर्चाच्या संदर्भात किंवा अनुदानाची मागणी आणि निधीच्या एकत्रित निधीतून पैसे विनियोगाच्या अधिकृततेसाठी बनवल्या जाणार्‍या कायद्याच्या संदर्भात अशा मागणीच्या संदर्भात अनुदान अशा खर्चाची किंवा अनुदानाची पूर्तता करण्यासाठी राज्य.

कलम 206. खात्यावर मते, क्रेडिटची मते आणि अपवादात्मक अनुदान. – (१) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, राज्याच्या विधानसभेला अधिकार असेल-

(अ) अशा अनुदानाच्या मतदानासाठी अनुच्छेद 203 मध्ये विहित केलेली प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही आर्थिक वर्षाच्या काही भागासाठी अंदाजे खर्चाच्या संदर्भात कोणतेही अनुदान आगाऊ देणे आणि कायद्याच्या तरतुदींनुसार पारित करणे त्या खर्चाच्या संदर्भात लेख 204;

(ब) राज्याच्या संसाधनांवर अनपेक्षित मागणी पूर्ण करण्यासाठी अनुदान देणे जेव्हा सेवेचे प्रमाण किंवा अनिश्चित स्वरूपाच्या कारणास्तव मागणी वार्षिक आर्थिक विवरणात सामान्यपणे दिलेल्या तपशीलांसह सांगता येत नाही;

(c) अपवादात्मक अनुदान देणे जे कोणत्याही आर्थिक वर्षाच्या चालू सेवेचा भाग नाही आणि राज्याच्या विधीमंडळाला कायद्याने राज्याच्या एकत्रित निधीतून पैसे काढण्याचा अधिकार असेल ज्या उद्देशांसाठी सांगितलेले अनुदान दिले जाते.

(2) कलम 203 आणि 204 च्या तरतुदी खंड (1) अंतर्गत कोणतेही अनुदान देण्याच्या संदर्भात आणि त्या कलमाखाली बनवल्या जाणार्‍या कोणत्याही कायद्याच्या संदर्भात प्रभावी होतील कारण ते अनुदान देण्याच्या संदर्भात प्रभावी असतील. वार्षिक आर्थिक विवरणपत्रात नमूद केलेल्या कोणत्याही खर्चासाठी आणि असा खर्च पूर्ण करण्यासाठी राज्याच्या एकत्रित निधीतून पैशांच्या विनियोगाच्या अधिकृततेसाठी करावयाचा कायदा.

कलम 207. आर्थिक विधेयकांसाठी विशेष तरतुदी. – (१) कलम १९९ च्या खंड (१) च्या उपखंड (अ) ते (फ) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही बाबींसाठी तरतूद करणारे विधेयक किंवा दुरुस्ती राज्यपालांच्या शिफारशीशिवाय मांडली किंवा हलवली जाणार नाही, आणि अशी तरतूद करणारे विधेयक विधान परिषदेत मांडले जाणार नाही:

परंतु, या कलमांतर्गत कोणत्याही करात कपात किंवा निर्मूलनाची तरतूद करणारी दुरुस्ती पुढे नेण्यासाठी कोणत्याही शिफारसीची आवश्यकता नाही.

(२) एखादे विधेयक किंवा सुधारणा उपरोक्त कोणत्याही बाबींसाठी केवळ त्या कारणास्तव तरतूद करते असे मानले जाणार नाही की ते दंड किंवा इतर आर्थिक दंड, किंवा परवाने किंवा सेवांसाठी शुल्काची मागणी किंवा शुल्क भरण्याची तरतूद करते. प्रस्तुत, किंवा कारणास्तव ते स्थानिक हेतूंसाठी कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाद्वारे किंवा संस्थेद्वारे कोणतेही कर लादणे, रद्द करणे, माफी, बदल किंवा नियमन प्रदान करते.

(३) एखादे विधेयक, जे लागू केले असल्यास आणि कार्यान्वित केले असल्यास, राज्याच्या एकत्रित निधीतून खर्चाचा समावेश असेल, ते राज्याच्या विधिमंडळाच्या सभागृहाने मंजूर केले जाणार नाही, जोपर्यंत राज्यपालाने त्या सभागृहाला विधेयकाचा विचार करण्याची शिफारस केली नाही. .

विधान शक्ती – अध्यादेशअनुच्छेद 213. विधिमंडळाच्या सुट्टीच्या वेळी अध्यादेश जारी करण्याचा राज्यपालांचा अधिकार. – (१) कोणत्याही वेळी, एखाद्या राज्याच्या विधानसभेचे अधिवेशन चालू असताना किंवा राज्यामध्ये विधानपरिषद असताना, विधिमंडळाची दोन्ही सभागृहे अधिवेशन चालू असताना वगळता, राज्यपालांना परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल समाधान वाटत असेल. त्‍यासाठी त्‍याच्‍यासाठी त्‍वरीत कारवाई करणे आवश्‍यक आहे त्‍यामुळे, तो त्‍याच्‍यासाठी आवश्‍यक परिस्थितीनुसार असे अध्यादेश जारी करू शकतो:

परंतु, राष्‍ट्रपतीच्‍या सूचनेशिवाय, राज्‍यपाल असा कोणताही अध्यादेश जारी करू शकणार नाही, जर-

(अ) या संविधानांतर्गत समान तरतुदी असलेल्या विधेयकाला विधिमंडळात सादर करण्यासाठी राष्ट्रपतींची पूर्वीची मंजुरी आवश्यक असेल; किंवा

(ब) राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ समान तरतुदी असलेले विधेयक राखून ठेवणे त्याला आवश्यक वाटले असते; किंवा

(c) या राज्यघटनेखाली समान तरतुदी असलेला राज्याच्या विधानमंडळाचा कायदा राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवल्याशिवाय, त्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्याशिवाय अवैध ठरेल.

(२) या अनुच्छेदाखाली जारी केलेल्या अध्यादेशाला राज्यपालाने संमत केलेल्या राज्याच्या विधिमंडळाच्या अधिनियमाप्रमाणेच शक्ती आणि प्रभाव असेल, परंतु असा प्रत्येक अध्यादेश-

(अ) राज्याच्या विधानसभेसमोर, किंवा राज्यात विधानपरिषद असेल तेथे, दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवली जाईल आणि विधानमंडळाच्या पुनर्संमेलनापासून सहा आठवड्यांच्या मुदतीनंतर काम करणे बंद होईल, किंवा जर तो कालावधी संपण्याआधी तो नापसंत करणारा ठराव विधानसभेने संमत केला आहे आणि विधान परिषदेने, जर असेल तर, ठराव मंजूर केल्यावर किंवा, यथास्थिती, परिषदेने मान्य केलेल्या ठरावावर. ; आणि

(b) राज्यपाल कधीही मागे घेऊ शकतात.

स्पष्टीकरण.- जेथे विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहांना वेगवेगळ्या तारखांना पुन्हा एकत्र येण्यासाठी बोलावले जाते, तेथे सहा आठवड्यांचा कालावधी या खंडाच्या हेतूंसाठी त्या तारखांच्या नंतरच्या दिवसापासून गणला जाईल.

(३) जर आणि आत्तापर्यंत या अनुच्छेदाखालील अध्यादेशाने अशी कोणतीही तरतूद केली असेल जी राज्यपालाने संमत केलेल्या राज्याच्या विधिमंडळाच्या कायद्यात लागू केल्यास ती वैध ठरणार नाही, ती रद्दबातल ठरेल:

परंतु, या राज्यघटनेच्या तरतुदींच्या उद्देशाने राज्याच्या विधिमंडळाच्या कायद्याच्या प्रभावाशी संबंधित जे संसदेच्या कायद्याला किंवा समवर्ती सूचीमध्ये नमूद केलेल्या प्रकरणाच्या संदर्भात विद्यमान कायद्याच्या विरोधात आहे, अध्यादेश राष्ट्रपतींच्या सूचनेनुसार या अनुच्छेदाखाली प्रसिध्द केलेला हा राज्याच्या विधीमंडळाचा कायदा मानला जाईल जो राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवला गेला आहे आणि त्याला त्यांनी संमती दिली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्तीअनुच्छेद 217. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या पदावरील नियुक्ती आणि अटी. – (१) उच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशाची नियुक्ती राष्ट्रपतींद्वारे त्यांच्या हाताखाली वॉरंटद्वारे व शिक्का मारून भारताचे सरन्यायाधीश, राज्याचे राज्यपाल यांच्याशी सल्लामसलत केल्यानंतर केली जाईल आणि, याशिवाय अन्य न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या बाबतीत. सरन्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि [अनुच्छेद 224 मध्ये प्रदान केल्याप्रमाणे, अतिरिक्त किंवा कार्यवाहक न्यायाधीशाच्या बाबतीत, आणि इतर कोणत्याही बाबतीत, तो [बासष्ट वर्षांची होईपर्यंत] पद धारण करील. वर्षे]]:

प्रदान केले की-

(अ) न्यायाधीश, राष्ट्रपतींना उद्देशून त्याच्या हाताखाली लिहून, आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात;

(b) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला काढून टाकण्यासाठी कलम 124 च्या खंड (4) मध्ये दिलेल्या रीतीने राष्ट्रपती एखाद्या न्यायाधीशाला त्याच्या पदावरून काढून टाकू शकतात;

(c) न्यायाधीशाचे पद सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्त केल्यामुळे किंवा राष्ट्रपतींद्वारे भारताच्या हद्दीतील इतर कोणत्याही उच्च न्यायालयात त्यांची बदली केल्यामुळे रिक्त होईल.

(२) एखादी व्यक्ती भारताचा नागरिक असल्याशिवाय उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र होणार नाही आणि-

(अ) भारताच्या हद्दीत किमान दहा वर्षे न्यायिक कार्यालयात काम केले आहे; किंवा

(ब) कमीत कमी दहा वर्षे उच्च न्यायालयाचा किंवा सलग दोन किंवा अधिक अशा न्यायालयांचा वकील आहे;

स्पष्टीकरण.- या कलमाच्या उद्देशाने-

[(अ) एखाद्या व्यक्तीने भारताच्या प्रदेशात ज्या कालावधीत न्यायिक पद भूषवले आहे त्या कालावधीची गणना करताना, त्याने कोणतेही न्यायिक पद भूषविल्यानंतर, ज्या कालावधीत ती व्यक्ती उच्च न्यायालयाची वकील होती किंवा एखाद्या न्यायाधिकरणाच्या सदस्याचे किंवा कोणत्याही पदावर, संघ किंवा राज्याच्या अंतर्गत, कायद्याचे विशेष ज्ञान आवश्यक असलेले पद धारण केले आहे;] [(एए)

] ज्या कालावधीत एखादी व्यक्ती उच्च न्यायालयाची वकिली केली आहे त्या कालावधीची गणना करताना, ज्या कालावधीत व्यक्ती [न्यायिक पदावर किंवा न्यायाधिकरणाच्या सदस्याचे पद किंवा संघ किंवा राज्याच्या अंतर्गत, कायद्याचे विशेष ज्ञान आवश्यक असलेले कोणतेही पद धारण केले आहे] तो वकील झाल्यानंतर त्याचा समावेश केला जाईल;]

(ब) ज्या कालावधीत एखाद्या व्यक्तीने भारताच्या प्रदेशात न्यायिक पद भूषवले आहे किंवा उच्च न्यायालयाचा वकील म्हणून काम केले आहे त्या कालावधीची गणना करताना, ही राज्यघटना सुरू होण्याआधीचा कोणताही कालावधी समाविष्ट केला जाईल ज्या दरम्यान त्याने न्यायिक पद भूषवले असेल. भारत सरकार कायदा, 1935 द्वारे परिभाषित केल्यानुसार, ऑगस्ट, 1947 च्या पंधराव्या दिवसापूर्वी भारतामध्ये समाविष्ट असलेले क्षेत्र, किंवा अशा कोणत्याही क्षेत्रात, कोणत्याही उच्च न्यायालयाचे वकील म्हणून काम केलेले आहे.

[(३) उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या वयाबद्दल कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास, भारताच्या सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत केल्यानंतर त्या प्रश्नावर राष्ट्रपती निर्णय घेतील आणि राष्ट्रपतींचा निर्णय अंतिम असेल.]

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची शपथकलम 219. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी दिलेली शपथ किंवा प्रतिज्ञा.- उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केलेली प्रत्येक व्यक्ती, तो त्याच्या पदावर येण्यापूर्वी, राज्याच्या राज्यपालांसमोर किंवा त्या निमित्त नियुक्त केलेल्या एखाद्या व्यक्तीला सादर करेल आणि सदस्यत्व देईल. त्याच्याद्वारे, तिसर्‍या अनुसूचीमध्ये उद्देशासाठी दिलेल्या फॉर्मनुसार शपथ किंवा प्रतिज्ञा.

राष्ट्रपतींचा नियमअनुच्छेद 356. राज्यांमध्ये संवैधानिक यंत्रणा अयशस्वी झाल्यास तरतुदी. – (१) एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाकडून अहवाल मिळाल्यावर किंवा अन्यथा, या राज्यघटनेच्या तरतुदींनुसार राज्य सरकार चालवता येत नाही अशी परिस्थिती उद्भवली आहे याबद्दल राष्ट्रपतीला समाधान वाटल्यास, राष्ट्रपती घोषणेद्वारे करू शकतात-

(अ) राज्य सरकारची सर्व किंवा कोणतीही कार्ये आणि राज्यपाल किंवा राज्याच्या विधानमंडळाव्यतिरिक्त राज्यातील कोणतीही संस्था किंवा प्राधिकरण यांना दिलेले किंवा वापरता येण्याजोग्या अधिकारांपैकी कोणतेही किंवा कोणतेही अधिकार स्वत:साठी गृहीत धरणे;

(b) राज्याच्या विधिमंडळाचे अधिकार संसदेद्वारे किंवा त्याच्या अधिकाराखाली वापरता येतील असे घोषित करणे;

(c) राष्ट्रपतींना घोषणेच्या बाबी लागू करण्यासाठी आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील अशा आनुषंगिक आणि परिणामी तरतुदी करा, ज्यात कोणत्याही संस्थेशी संबंधित या राज्यघटनेच्या कोणत्याही तरतुदी पूर्णतः किंवा अंशतः निलंबित करण्याच्या तरतुदींचा समावेश आहे. किंवा राज्यातील प्राधिकरण:

परंतु, या खंडातील कोणतीही गोष्ट राष्ट्रपतींना उच्च न्यायालयामध्ये निहित किंवा वापरता येणारे कोणतेही अधिकार स्वत:ला गृहीत धरण्यास किंवा उच्च न्यायालयांशी संबंधित या संविधानाच्या कोणत्याही तरतुदीचे कामकाज पूर्णत: किंवा अंशतः स्थगित करण्यास प्राधिकृत करणार नाही.

(२) अशी कोणतीही घोषणा रद्द केली जाऊ शकते किंवा त्यानंतरच्या घोषणेद्वारे बदलली जाऊ शकते.

(३) या अनुच्छेदाखालील प्रत्येक घोषणा संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवली जाईल आणि जिथे ती पूर्वीची घोषणा रद्द करणारी घोषणा असेल त्याशिवाय, त्या कालावधीच्या समाप्तीपूर्वी मंजूर केल्याशिवाय, दोन महिन्यांच्या समाप्तीनंतर कार्य करणे थांबवेल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या ठरावांनुसार:

परंतु अशी कोणतीही घोषणा (मागील घोषणे रद्द करणारी घोषणा नसणे) अशा वेळी जारी केली गेली की जेव्हा लोकसभेचे विसर्जन होते किंवा लोकसभेचे विसर्जन यात नमूद केलेल्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत होते. खंड, आणि जर घोषणेला मान्यता देणारा ठराव राज्यांच्या परिषदेने संमत केला असेल, परंतु त्या कालावधीच्या समाप्तीपूर्वी अशा घोषणेच्या संदर्भात कोणताही ठराव लोकसभेने मंजूर केला नसेल, तर उद्घोषणा येथे कार्य करणे थांबवेल. लोकसभेच्या पुनर्रचनेनंतर ज्या तारखेला लोकसभेची प्रथम बैठक बसते त्या तारखेपासून तीस दिवसांची मुदत संपली तर तीस दिवसांची मुदत संपण्यापूर्वी लोकसभेने घोषणा मंजूर करणारा ठरावही मंजूर केला नाही.

(४) अशी मंजूर केलेली उद्घोषणा, जोपर्यंत रद्द केली जात नाही तोपर्यंत, [घोषणा जारी केल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या] कालावधीच्या समाप्तीनंतर कार्य करणे थांबवेल: परंतु जर आणि अनेकदा ठरावाच्या अंमलबजावणीला मंजुरी देणारा ठराव

म्हणून अशी घोषणा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केली आहे, ती घोषणा, जोपर्यंत रद्द केली जात नाही, त्या तारखेपासून [सहा महिन्यांच्या] पुढील कालावधीसाठी अंमलात राहील, ज्या दिवशी या कलमाखाली ती कार्यान्वित होणे थांबले असते, परंतु अशी कोणतीही घोषणा नाही कोणत्याही परिस्थितीत तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ लागू राहील:

परंतु पुढे असे की, लोकसभेचे विसर्जन अशा कोणत्याही [सहा महिन्यांच्या] कालावधीत झाले असेल आणि अशा घोषणेची अंमलबजावणी सुरू ठेवण्यास मान्यता देणारा ठराव राज्यांच्या परिषदेने मंजूर केला असेल, परंतु त्यासंदर्भात कोणताही ठराव केला नाही. अशा घोषणेची अंमलबजावणी या कालावधीत लोकसभेने मंजूर केली आहे, ही घोषणा लोकसभेची पुनर्रचना झाल्यानंतर ज्या तारखेला बसते त्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या समाप्तीनंतर कार्य करणे बंद होईल. तीस दिवसांच्या या कालावधीची मुदत संपल्यानंतर ही घोषणा लागू ठेवण्यास मान्यता देणारा ठरावही लोकसभेने मंजूर केला आहे:

पंजाब राज्याच्या संदर्भात 11 मे, 1987 रोजी खंड (1) अन्वये जारी केलेल्या घोषणेच्या बाबतीत, या कलमाच्या पहिल्या तरतुदीतील संदर्भ “तीन वर्षे” असा अर्थ लावला जाईल. [पाच वर्षांचा] संदर्भ.]

[(५) खंड (४) मध्ये काहीही असले तरी, कलम (३) अन्वये मंजूर केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी सुरू ठेवण्यासंदर्भातील ठराव एक वर्षाच्या कालावधीनंतर अशी घोषणा जारी करण्याची तारीख संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाने पास केली जाणार नाही, तोपर्यंत-

(अ) आणीबाणीची घोषणा, संपूर्ण भारतात किंवा राज्याच्या कोणत्याही भागात, असा ठराव संमत होण्याच्या वेळी कार्यान्वित आहे, आणि (ब)

निवडणूक संबंधित राज्याच्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात येणाऱ्या अडचणींमुळे अशा ठरावामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत खंड (3) अन्वये मंजूर केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी सुरू ठेवणे आवश्यक असल्याचे आयोग प्रमाणित करतो:]

[परंतु, या खंडातील काहीही पंजाब राज्याच्या संदर्भात 11 मे, 1987 रोजी खंड (1) अन्वये जारी केलेल्या घोषणेला लागू होणार नाही.]

रोगप्रतिकारक शक्तीकलम ३६१. राष्ट्रपती आणि राज्यपाल आणि राजप्रमुख यांचे संरक्षण. – (१) राष्ट्रपती, किंवा एखाद्या राज्याचे राज्यपाल किंवा राजप्रमुख, त्यांच्या कार्यालयातील अधिकार आणि कर्तव्ये यांच्या वापरासाठी आणि कार्यप्रदर्शनासाठी किंवा त्यांनी केलेल्या कोणत्याही कृतीसाठी किंवा त्यांच्याकडून करण्यात येणार्‍या कोणत्याही कृतीसाठी कोणत्याही न्यायालयाला उत्तरदायी असणार नाही. त्या अधिकारांचा आणि कर्तव्यांचा वापर आणि कार्यप्रदर्शन:

परंतु, अनुच्छेद 61 अन्वये आरोपाच्या चौकशीसाठी संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाने नियुक्त केलेले किंवा नियुक्त केलेले कोणतेही न्यायालय, न्यायाधिकरण किंवा मंडळाद्वारे राष्ट्रपतींचे आचरण पुनरावलोकनाधीन आणले जाऊ शकते: परंतु पुढे काहीही नाही

. या कलमाचा अर्थ भारत सरकार किंवा राज्य सरकार विरुद्ध योग्य कार्यवाही करण्याच्या कोणत्याही व्यक्तीच्या अधिकारावर प्रतिबंध घालण्यात येईल.

(२) राष्ट्रपती किंवा राज्याचे राज्यपाल यांच्या विरुद्ध त्यांच्या कार्यकाळात कोणत्याही न्यायालयात कोणतीही फौजदारी कारवाई केली जाणार नाही किंवा चालू ठेवली जाणार नाही.

(३) राष्ट्रपती किंवा राज्याचे राज्यपाल यांना अटक किंवा तुरुंगात टाकण्याची कोणतीही प्रक्रिया त्यांच्या पदाच्या कालावधीत कोणत्याही न्यायालयाकडून जारी केली जाणार नाही.

(४) कोणत्याही दिवाणी कार्यवाही ज्यामध्ये राष्ट्रपती किंवा राज्याच्या राज्यपालांविरुद्ध दिलासा देण्याचा दावा केला जातो, त्यांच्या पदाच्या कार्यकाळात त्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेने केलेल्या किंवा केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही कृतीच्या संदर्भात कोणत्याही न्यायालयात चालू केले जाणार नाही. , राष्ट्रपती म्हणून किंवा राज्यपाल या नात्याने त्यांनी आपल्या पदावर प्रवेश करण्यापूर्वी किंवा नंतर, राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना लेखी नोटीस पाठविल्यानंतर पुढील दोन महिन्यांची मुदत संपेपर्यंत, किंवा ते सोडले. त्याच्या कार्यालयाने कार्यवाहीचे स्वरूप, त्यामुळे कारवाईचे कारण, ज्या पक्षाद्वारे अशी कार्यवाही सुरू केली जाणार आहे त्या पक्षाचे नाव, वर्णन आणि राहण्याचे ठिकाण आणि तो दावा करत असलेला दिलासा.

विशेष जबाबदाऱ्याकलम २३९. केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन. – (१) संसदेने कायद्याने अन्यथा प्रदान केल्याप्रमाणे, प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार राष्ट्रपतींद्वारे, त्याला योग्य वाटेल तितक्या प्रमाणात, त्याने निर्दिष्ट केलेल्या पदनामाने नियुक्त केलेल्या प्रशासकाद्वारे केला जाईल.

(२) भाग VI मध्ये काहीही असले तरी, राष्ट्रपती एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाची लगतच्या केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रशासक म्हणून नियुक्ती करू शकतो आणि जेथे राज्यपालाची अशी नियुक्ती केली जाते, तेथे तो त्याच्या मंत्रिपरिषदेपासून स्वतंत्रपणे प्रशासक म्हणून आपली कार्ये बजावेल. .

कलम 243-I. आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी वित्त आयोगाची स्थापना.– (१) राज्याचा राज्यपाल, राज्यघटना (सत्तरवी दुरुस्ती) कायदा, १९९२ सुरू झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत, आणि त्यानंतर प्रत्येक पाचव्या वर्षाच्या समाप्तीनंतर, एक वित्त आयोग स्थापन करेल. पंचायतींच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेणे आणि राज्यपालांना पुढीलप्रमाणे शिफारशी करणे.

(अ) जी तत्त्वे नियंत्रित करावीत-

(i) राज्याद्वारे आकारण्यात येणारे कर, शुल्क, टोल आणि शुल्क यांच्या निव्वळ उत्पन्नाचे राज्य आणि पंचायती यांच्यात वाटप, जे या भागांतर्गत त्यांच्यामध्ये विभागले जाऊ शकतात आणि पंचायतींमधील त्यांच्या संबंधित सर्व स्तरांवर वाटप अशा उत्पन्नाचे शेअर्स;

(ii) कर, कर्तव्ये, टोल आणि फी यांचे निर्धारण जे पंचायतींना नियुक्त केले जाऊ शकतात किंवा विनियोजन केले जाऊ शकतात;

(iii) राज्याच्या एकत्रित निधीतून पंचायतींना दिले जाणारे अनुदान;

(b) पंचायतींची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना;

(c) पंचायतींच्या सुदृढ वित्ताच्या हितासाठी राज्यपालांनी वित्त आयोगाकडे पाठविलेली इतर कोणतीही बाब.

(२) एखाद्या राज्याचे विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, आयोगाच्या रचनेसाठी, तिच्या सदस्य म्हणून नियुक्तीसाठी आवश्यक असलेली पात्रता आणि त्यांची निवड ज्या पद्धतीने केली जाईल याची तरतूद करू शकते.

(३) आयोग त्यांची कार्यपद्धती निश्चित करेल आणि राज्याचे विधानमंडळ कायद्याद्वारे त्यांना प्रदान करेल असे अधिकार त्यांच्या कार्याच्या कामगिरीमध्ये असतील.

(४) राज्यपाल या अनुच्छेदाखाली आयोगाने केलेल्या प्रत्येक शिफारशी राज्याच्या विधानमंडळासमोर ठेवल्या जाणार्‍या त्यावरील कारवाईच्या स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनासह पाठवतील.

कलम 243Y. वित्त आयोग.– (1) अनुच्छेद 243-I अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेला वित्त आयोग नगरपालिकांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेईल आणि राज्यपालांना पुढीलप्रमाणे शिफारशी करेल-

(अ) जी तत्त्वे नियंत्रित करावीत-

(i) राज्याद्वारे आकारण्यात येणारे कर, शुल्क, टोल आणि शुल्क यांच्या निव्वळ उत्पन्नाचे राज्य आणि नगरपालिका यांच्यातील वितरण, जे या भागांतर्गत त्यांच्यामध्ये विभागले जाऊ शकतात आणि त्यांच्या संबंधित सर्व स्तरांवर नगरपालिकांमधील वाटप अशा उत्पन्नाचे शेअर्स;

(ii) कर, कर्तव्ये, साधने आणि शुल्कांचे निर्धारण जे नगरपालिकांना नियुक्त केले जाऊ शकतात किंवा विनियोजन केले जाऊ शकतात;

(iii) राज्याच्या एकत्रित निधीतून नगरपालिकांना दिले जाणारे अनुदान;

(b) नगरपालिकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना;

(c) नगरपालिकांच्या सुदृढ वित्ताच्या हितासाठी राज्यपालांनी वित्त आयोगाकडे पाठविलेली इतर कोणतीही बाब.

(२) राज्यपाल या अनुच्छेदाखाली आयोगाने केलेल्या प्रत्येक शिफारशी राज्याच्या विधानमंडळासमोर ठेवण्यासाठी केलेल्या थेरॉनच्या कारवाईबद्दल स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनासह एकत्र करतील.

कलम 371D. तेलंगणा राज्याच्या संदर्भात विशेष तरतुदी. – (१) राष्ट्रपती तेलंगणा राज्याच्या संदर्भात केलेल्या आदेशाद्वारे, संपूर्ण राज्याच्या गरजा लक्षात घेऊन, राज्याच्या विविध भागांतील लोकांसाठी समान संधी आणि सुविधा प्रदान करू शकतात. सार्वजनिक रोजगार आणि शिक्षणाच्या बाबतीत आणि राज्याच्या विविध भागांसाठी वेगवेगळ्या तरतुदी केल्या जाऊ शकतात. (२) खंड (१) अंतर्गत दिलेला आदेश, विशेषतः, –

(अ) राज्य सरकारने नागरी सेवेतील कोणत्याही वर्ग किंवा पदांचे वर्ग, किंवा अंतर्गत नागरी पदांचे कोणतेही वर्ग किंवा वर्ग, राज्याच्या विविध भागांसाठी वेगवेगळ्या स्थानिक संवर्गांमध्ये आयोजित करणे आणि अशा तत्त्वांनुसार वाटप करणे आवश्यक आहे. आणि अशा प्रकारे संघटित स्थानिक कॅडरमध्ये अशी पदे धारण करणार्‍या व्यक्तींच्या क्रमामध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे प्रक्रिया;

(ब) राज्याचा कोणताही भाग किंवा भाग निर्दिष्ट करा जो स्थानिक क्षेत्र म्हणून गणला जाईल-

(i) राज्य सरकारच्या अंतर्गत कोणत्याही स्थानिक संवर्गातील पदांवर थेट भरतीसाठी (मग या अनुच्छेदाखालील आदेशानुसार संघटित असो किंवा अन्यथा गठित असो);

(ii) राज्यातील कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या अंतर्गत कोणत्याही संवर्गातील पदांवर थेट भरतीसाठी; आणि

(iii) राज्यातील कोणत्याही विद्यापीठात किंवा राज्य सरकारच्या नियंत्रणाच्या अधीन असलेल्या इतर कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश करण्याच्या हेतूने;

(c) कोणत्या मर्यादेपर्यंत, कोणत्या पद्धतीने आणि कोणत्या अटींच्या अधीन, प्राधान्य किंवा आरक्षण दिले जाईल किंवा केले जाईल ते निर्दिष्ट करा-

(i) उपखंड (b) मध्ये संदर्भित अशा कोणत्याही संवर्गातील पदांवर थेट भरती करण्याच्या बाबतीत, या संदर्भात आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे;(ii) अशा कोणत्याही विद्यापीठात किंवा उपखंड (b) मध्ये संदर्भित केलेल्या इतर शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेशाच्या बाबतीत, या संदर्भात क्रमाने नमूद केल्याप्रमाणे, कोणत्याही कालावधीसाठी वास्तव्य किंवा अभ्यास केलेल्या उमेदवारांच्या बाजूने किंवा त्यांच्या बाजूने अशा संवर्ग, विद्यापीठ किंवा इतर शैक्षणिक संस्थेच्या संदर्भात स्थानिक क्षेत्रातील आदेशात, यथास्थिती नमूद केले आहे.(३) राष्ट्रपती, आदेशाद्वारे, असे अधिकार क्षेत्र, अधिकार आणि अधिकार वापरण्यासाठी तेलंगणा राज्यासाठी प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेची तरतूद करू शकतात [कोणत्याही अधिकारक्षेत्र, अधिकार आणि अधिकारांसह जे राज्यघटना सुरू होण्यापूर्वी लगेच (तीस- दुसरी दुरुस्ती) कायदा, 1973, कोणत्याही न्यायालयाद्वारे (सर्वोच्च न्यायालयाव्यतिरिक्त) किंवा कोणत्याही न्यायाधिकरणाद्वारे किंवा अन्य प्राधिकरणाद्वारे लागू केला जाऊ शकतो] खालील बाबींच्या संदर्भात आदेशात निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, म्हणजे:-

(अ) राज्याच्या कोणत्याही नागरी सेवेतील अशा वर्ग किंवा पदांच्या वर्गांवर किंवा राज्यांतर्गत नागरी पदांच्या अशा वर्ग किंवा वर्गावर किंवा कोणत्याही स्थानिकांच्या नियंत्रणाखालील अशा वर्ग किंवा पदांच्या श्रेणींवर नियुक्ती, वाटप किंवा पदोन्नती आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे, राज्यातील अधिकार;

(b) राज्याच्या कोणत्याही नागरी सेवेतील अशा वर्ग किंवा पदांच्या श्रेणींवर नियुक्त केलेल्या, वाटप केलेल्या किंवा पदोन्नती झालेल्या व्यक्तींची ज्येष्ठता, किंवा राज्याच्या अंतर्गत असलेल्या नागरी पदांच्या अशा वर्ग किंवा वर्गांवर किंवा नियंत्रणाखालील पदांच्या अशा वर्ग किंवा वर्गांसाठी राज्यातील कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाचे, आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे;

(c) राज्याच्या कोणत्याही नागरी सेवेतील अशा वर्ग किंवा पदांच्या श्रेणींमध्ये नियुक्त केलेल्या, वाटप केलेल्या किंवा पदोन्नती झालेल्या व्यक्तींच्या सेवेच्या अशा इतर अटी किंवा राज्यांतर्गत नागरी पदांच्या अशा वर्ग किंवा वर्गात किंवा अशा वर्ग किंवा त्याखालील पदांच्या श्रेणींमध्ये आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे, राज्यातील कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाचे नियंत्रण.

(४) खंड (३) अंतर्गत केलेला आदेश-

(अ) प्रशासकीय न्यायाधिकरणाला त्याच्या अधिकारक्षेत्रातील कोणत्याही प्रकरणाशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी निवेदने प्राप्त करण्यासाठी अधिकृत करा, जसे की राष्ट्रपती आदेशात निर्दिष्ट करू शकतील आणि प्रशासकीय न्यायाधिकरणाला योग्य वाटेल तसे आदेश देण्यास;

(b) प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे अधिकार आणि अधिकार आणि कार्यपद्धती (स्वतःचा अवमान केल्याबद्दल शिक्षेसाठी प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या अधिकारांच्या संदर्भात तरतुदींसह) राष्ट्रपतीला आवश्यक वाटेल अशा तरतुदींचा समावेश आहे;

(c) अशा प्रकारच्या कार्यवाहीच्या प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याची तरतूद, त्याच्या अधिकारक्षेत्रातील प्रकरणांशी संबंधित आणि कोणत्याही न्यायालयासमोर (सर्वोच्च न्यायालयाव्यतिरिक्त) किंवा न्यायाधिकरण किंवा अन्य प्राधिकरणासमोर प्रलंबित असा आदेश सुरू होण्यापूर्वी लगेच, ऑर्डरमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे;

(d) राष्ट्रपतीला आवश्यक वाटतील अशा पूरक, आनुषंगिक आणि परिणामी तरतुदी (शुल्क आणि मर्यादा, पुरावे किंवा सध्या लागू असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कोणत्याही अपवाद किंवा सुधारणांच्या अधीन असलेल्या तरतुदींसह) समाविष्ट आहेत.

(५) प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा कोणताही खटला शेवटी निकाली काढण्याचा आदेश राज्य सरकारच्या पुष्टीनंतर किंवा आदेश दिल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या समाप्तीनंतर, यापैकी जे आधी असेल ते लागू होईल: परंतु राज्य

सरकार प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा कोणताही आदेश प्रभावी होण्याआधी, लिखित स्वरूपात केलेल्या विशेष आदेशाद्वारे आणि त्यात नमूद केलेल्या कारणांसाठी, तो सुधारित किंवा रद्द करू शकतो आणि अशा परिस्थितीत, प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा आदेश केवळ अशा सुधारित स्वरूपात लागू होईल किंवा कोणताही परिणाम होणार नाही, जसे की केस असू शकते.

(६) खंड (५) च्या तरतुदीनुसार राज्य सरकारने केलेला प्रत्येक विशेष आदेश, तो बनविल्यानंतर, राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवला जाईल.

(७) राज्यासाठी उच्च न्यायालयाला प्रशासकीय न्यायाधिकरणावर देखरेख करण्याचे कोणतेही अधिकार नसतील आणि कोणतेही न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालयाव्यतिरिक्त) किंवा न्यायाधिकरण अधिकारक्षेत्राच्या अधीन असलेल्या कोणत्याही प्रकरणाच्या संदर्भात कोणतेही अधिकार, अधिकार किंवा अधिकार वापरणार नाही, प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची किंवा त्याच्याशी संबंधित शक्ती किंवा अधिकार.

(८) प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे अस्तित्व कायम राहणे आवश्यक नाही यावर राष्ट्रपती समाधानी असल्यास, राष्ट्रपती प्रशासकीय न्यायाधिकरण रद्द करण्याचा आदेश देऊन आणि त्यापूर्वी प्रलंबित प्रकरणे हस्तांतरित करण्यासाठी आणि निकाली काढण्यासाठी योग्य वाटतील अशा तरतुदी करू शकतात. न्यायाधिकरण अशा रद्द करण्यापूर्वी लगेच.

(९) कोणत्याही न्यायालयाचा, न्यायाधिकरणाचा किंवा अन्य प्राधिकरणाचा कोणताही निर्णय, हुकूम किंवा आदेश असूनही, –

(अ) कोणत्याही व्यक्तीची नियुक्ती, पोस्टिंग, पदोन्नती किंवा बदली नाही-

(i) 1 नोव्हेंबर, 1956 पूर्वी, हैदराबाद राज्य सरकारच्या अंतर्गत किंवा त्या तारखेपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या अंतर्गत कोणत्याही पदावर केले गेले; किंवा

(ii) राज्यघटना (बत्तीसवी दुरुस्ती) अधिनियम, 1973 सुरू होण्यापूर्वी, तेलंगणा राज्याच्या सरकारच्या अंतर्गत किंवा कोणत्याही स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या अंतर्गत कोणत्याही पदावर केलेले; आणि

(ब) उपखंड (अ) मध्ये उल्लेख केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने किंवा त्यापूर्वी केलेली कोणतीही कृती किंवा केलेली गोष्ट बेकायदेशीर किंवा निरर्थक किंवा कधीही बेकायदेशीर किंवा रद्दबातल ठरली आहे या आधारावर केवळ नियुक्ती, पोस्टिंग, अशा व्यक्तीची पदोन्नती किंवा हस्तांतरण कोणत्याही कायद्यानुसार, त्यानंतर अंमलात, हैदराबाद राज्यामध्ये किंवा, तेलंगणा राज्याच्या कोणत्याही भागात, संदर्भात, कोणत्याही आवश्यकतेची तरतूद करून केले गेले नाही. अशा नियुक्ती, पोस्टिंग, बढती किंवा बदली.

(१०) या अनुच्छेदातील तरतुदी आणि त्याखाली राष्ट्रपतींनी केलेल्या कोणत्याही आदेशाचा प्रभाव या घटनेच्या इतर कोणत्याही तरतुदीमध्ये किंवा सध्याच्या काळासाठी लागू असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही असला तरीही लागू होईल.] अनुच्छेद 371E

. तेलंगणामध्ये केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना. – संसद कायद्याद्वारे तेलंगणा राज्यात विद्यापीठ स्थापन करण्याची तरतूद करू शकते.

अनुसूचित आणि आदिवासी क्षेत्रेअनुच्छेद 244. अनुसूचित क्षेत्रे आणि आदिवासी क्षेत्रांचे प्रशासन. – (१) आसाम मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम राज्यांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रे आणि अनुसूचित जमातींचे प्रशासन आणि नियंत्रण यांना पाचव्या अनुसूचीच्या तरतुदी लागू होतील.

(२) सहाव्या अनुसूचीतील तरतुदी आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम राज्यांमधील आदिवासी क्षेत्रांच्या प्रशासनाला लागू होतील.

पाचवी अनुसूची
[कलम २४४(१)]
अनुसूचित क्षेत्रे आणि अनुसूचित जमातींचे प्रशासन आणि नियंत्रण याबाबतच्या तरतुदी

एक
सामान्य भाग1. व्याख्या. 
– या अनुसूचीमध्ये, संदर्भ अन्यथा आवश्यक असल्याशिवाय, “राज्य” या अभिव्यक्तीमध्ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम राज्यांचा समावेश नाही.

2. अनुसूचित क्षेत्रातील राज्याची कार्यकारी शक्ती. – या अनुसूचीच्या तरतुदींच्या अधीन राहून, राज्याची कार्यकारी शक्ती त्यातील अनुसूचित क्षेत्रांपर्यंत विस्तारते.

3. अनुसूचित क्षेत्रांच्या प्रशासनाबाबत राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिलेला अहवाल. – त्यात अनुसूचित क्षेत्रे असलेल्या प्रत्येक राज्याचा राज्यपाल दरवर्षी, किंवा राष्ट्रपतींना आवश्यक असेल तेव्हा, त्या राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रांच्या प्रशासनाबाबत राष्ट्रपतींना अहवाल देईल आणि संघाची कार्यकारी शक्ती त्यांना देण्यापर्यंत विस्तारित असेल. या क्षेत्राच्या प्रशासनाबाबत राज्याला निर्देश.

भाग ब
अनुसूचित क्षेत्रे आणि अनुसूचित जमातींचे प्रशासन आणि नियंत्रण4. जमाती सल्लागार परिषद. 
– (१) अनुसूचित क्षेत्रे असलेल्या प्रत्येक राज्यात आणि राष्ट्रपतीने तसे निर्देश दिल्यास, अनुसूचित जमाती असलेल्या परंतु त्यामध्ये अनुसूचित क्षेत्र नसलेल्या कोणत्याही राज्यात, वीस पेक्षा जास्त सदस्य नसलेली एक आदिवासी सल्लागार परिषद स्थापन केली जाईल, राज्याच्या विधानसभेत अनुसूचित जमातींचे तीन चतुर्थांश प्रतिनिधी असतील: परंतु, राज्याच्या विधानसभेत अनुसूचित जमातीच्या प्रतिनिधींची संख्या जागांच्या संख्येपेक्षा कमी असल्यास अशा प्रतिनिधींद्वारे भरल्या जाणार्‍या जमाती सल्लागार परिषदेत, उर्वरित जागा त्या जमातींच्या इतर सदस्यांद्वारे भरल्या जातील.

(२) राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या कल्याण आणि प्रगतीशी संबंधित अशा बाबींवर सल्ला देणे हे जनजाती सल्लागार परिषदेचे कर्तव्य असेल, ज्यांना राज्यपालांनी सूचित केले असेल.

(३) राज्यपाल यथास्थिती, विहित किंवा नियमन करणारे नियम करू शकतात, –

(अ) परिषदेच्या सदस्यांची संख्या, त्यांच्या नियुक्तीची पद्धत आणि परिषदेच्या अध्यक्षांची आणि त्यांच्या अधिकारी आणि सेवकांची नियुक्ती;

(b) सभांचे आचरण आणि सर्वसाधारणपणे तिची कार्यपद्धती; आणि

(c) इतर सर्व आनुषंगिक बाबी.

5. अनुसूचित क्षेत्रांना लागू होणारा कायदा. – (१) या घटनेत काहीही असले तरी, राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचनेद्वारे असे निर्देश देऊ शकतात की संसदेचा किंवा राज्याच्या विधानमंडळाचा कोणताही विशिष्ट कायदा अनुसूचित क्षेत्राला किंवा राज्याच्या कोणत्याही भागाला लागू होणार नाही किंवा अनुसूचित क्षेत्राला लागू होणार नाही. राज्याचे क्षेत्रफळ किंवा त्याचा कोणताही भाग अधिसूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे अपवाद आणि सुधारणांच्या अधीन आहे आणि या उप-परिच्छेदाखाली दिलेले कोणतेही निर्देश पूर्वलक्षी प्रभावाने दिले जाऊ शकतात.

(२) राज्यपाल एखाद्या राज्यातील कोणत्याही क्षेत्रातील शांतता आणि चांगल्या सरकारसाठी नियम बनवू शकतो जे त्या काळासाठी अनुसूचित क्षेत्र आहे.

विशेषत: आणि पूर्वगामी शक्तीच्या सामान्यतेचा पूर्वग्रह न ठेवता, असे नियम-

(अ) अशा क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांद्वारे किंवा त्यांच्यात जमीन हस्तांतरणास प्रतिबंध किंवा प्रतिबंध;

(b) अशा क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांना जमीन वाटपाचे नियमन करणे;

(c) अशा क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांना कर्ज देणाऱ्या व्यक्तींकडून सावकार म्हणून व्यवसाय सुरू ठेवण्याचे नियमन करा.

(३) या परिच्छेदाच्या उप-परिच्छेद (२) मध्ये नमूद केलेले असे कोणतेही नियमन करताना, राज्यपाल संसदेचा किंवा राज्याच्या विधानमंडळाचा कोणताही कायदा किंवा सध्याचा कोणताही कायदा रद्द करू शकतो किंवा त्यात सुधारणा करू शकतो. संबंधित क्षेत्रासाठी लागू.

(४) या परिच्छेदाखाली बनवलेले सर्व नियम राष्ट्रपतींना ताबडतोब सादर केले जातील आणि जोपर्यंत त्यांनी संमती दिली नाही तोपर्यंत त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.

(५) या परिच्छेदाखाली कोणतेही नियमन केले जाणार नाही जोपर्यंत हे नियमन करणार्‍या राज्यपालाने, जेथे राज्यासाठी आदिवासी सल्लागार परिषद आहे, अशा परिषदेचा सल्ला घेतल्याशिवाय.

भाग क
अनुसूचित क्षेत्रे6. अनुसूचित क्षेत्रे. 
– (१) या संविधानात, “अनुसूचित क्षेत्रे” या अभिव्यक्तीचा अर्थ राष्ट्रपती आदेशाने अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित करू शकेल अशी क्षेत्रे असा आहे.

(२) राष्ट्रपती कधीही आदेशाद्वारे करू शकतात

(अ) अनुसूचित क्षेत्राचा संपूर्ण किंवा कोणताही निर्दिष्ट भाग अनुसूचित क्षेत्र किंवा अशा क्षेत्राचा एक भाग नाही असे निर्देश द्या;

[(ए) त्या राज्याच्या राज्यपालांशी सल्लामसलत केल्यानंतर राज्यातील कोणत्याही अनुसूचित क्षेत्राचे क्षेत्रफळ वाढवा;] (

ब) बदल करा, परंतु केवळ सीमा सुधारण्याच्या मार्गाने, कोणतेही अनुसूचित क्षेत्र;

(c) राज्याच्या सीमांमध्ये कोणताही फेरफार करताना किंवा संघराज्यात प्रवेश करताना किंवा नवीन राज्याच्या स्थापनेवर, पूर्वी कोणत्याही राज्यामध्ये समाविष्ट नसलेला कोणताही प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित करणे किंवा त्याचा भाग बनणे;

[(ड) कोणत्याही राज्य किंवा राज्यांच्या संबंधात, या परिच्छेदाखाली दिलेले कोणतेही आदेश किंवा आदेश रद्द करणे आणि संबंधित राज्याच्या राज्यपालांशी सल्लामसलत करून, अनुसूचित क्षेत्रांची पुनर्परिभाषित करणारे नवीन आदेश काढणे;] आणि कोणतेही अशा आदेशामध्ये राष्ट्रपतींना आवश्यक आणि योग्य वाटतील अशा आनुषंगिक आणि परिणामी तरतुदी असू शकतात, परंतु वर उल्लेख केल्याप्रमाणे, या परिच्छेदाच्या उप-परिच्छेद (1) अंतर्गत केलेल्या आदेशात नंतरच्या कोणत्याही आदेशाद्वारे बदल होणार नाही.

भाग ड
अनुसूचीची दुरुस्ती7. वेळापत्रकात सुधारणा. 
– (१) संसद वेळोवेळी कायद्याद्वारे या अनुसूचीतील कोणत्याही तरतुदी जोडून, ​​बदल करून किंवा रद्द करून बदल करू शकते आणि, जेव्हा अनुसूचीमध्ये अशी सुधारणा केली जाते, तेव्हा या घटनेतील या अनुसूचीचा कोणताही संदर्भ असा केला जाईल. अशा प्रकारे सुधारित केलेल्या अनुसूचीचा संदर्भ.

(2) या परिच्छेदाच्या उप-परिच्छेद (1) मध्ये नमूद केलेला असा कोणताही कायदा कलम 368 च्या हेतूने या संविधानाची दुरुस्ती आहे असे मानले जाणार नाही.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *