_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"maharashtragr.com","urls":{"Home":"https://maharashtragr.com","Category":"https://maharashtragr.com/category/ads/","Archive":"https://maharashtragr.com/2024/05/","Post":"https://maharashtragr.com/mhgr-cji-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%b0-%e0%a4%a0%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%8b%e0%a4%9a%e0%a5%8d%e0%a4%9a-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be/","Page":"https://maharashtragr.com/news/","Attachment":"https://maharashtragr.com/mhgr-cji-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%b0-%e0%a4%a0%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%8b%e0%a4%9a%e0%a5%8d%e0%a4%9a-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be/mhgr_barandbench_2024-05_7c1b7d2a-75a6-4c0d-969b-a21eab60066e_supreme_court_of_india__web_page_1600x-1/","Nav_menu_item":"https://maharashtragr.com/home-2/","Oembed_cache":"https://maharashtragr.com/d8de8f75417a8210e93651381ed85c36/","Wp_global_styles":"https://maharashtragr.com/wp-global-styles-blogsite/","Amp_validated_url":"https://maharashtragr.com/amp_validated_url/f35a90d719157b161a99020d92fcac51/","Adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=adstxt&p=1086","App-adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=app-adstxt&p=1084","Web-story":"https://maharashtragr.com/web-stories/romeo-and-juliet/"}}_ap_ufee What is Cryptocurrency? | क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे काय? - MH General Resource What is Cryptocurrency? | क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे काय? - MH General Resource

What is Cryptocurrency? | क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे काय?

Cryptocurrency is a digital or virtual currency that uses cryptography for security and operates independently of a central bank. Cryptocurrencies use decentralized technology to allow for secure and direct peer-to-peer transactions, without the need for intermediaries like banks.

Telegram Group Join Now

The first and most well-known cryptocurrency is Bitcoin, which was created in 2009. Since then, hundreds of other cryptocurrencies have been created, including Ethereum, Ripple, and Litecoin.

Cryptocurrencies operate on blockchain technology, which is a decentralized ledger that records transactions across a network of computers. The security and transparency of the blockchain makes it difficult for anyone to manipulate or tamper with the data, making cryptocurrencies a secure and transparent form of digital currency.

Although still not widely accepted as a form of payment, the use of cryptocurrencies is growing, and some countries have even started to recognize them as a legitimate form of currency. However, their value can be highly volatile, and their lack of regulation has led to concerns about their use in illegal activities.

क्रिप्टोकरन्सी हे डिजिटल किंवा आभासी चलन आहे जे सुरक्षिततेसाठी क्रिप्टोग्राफी वापरते आणि केंद्रीय बँकेपासून स्वतंत्रपणे कार्य करते. क्रिप्टोकरन्सी बँकांसारख्या मध्यस्थांच्या गरजेशिवाय सुरक्षित आणि थेट पीअर-टू-पीअर व्यवहारांसाठी विकेंद्रित तंत्रज्ञान वापरतात.

पहिली आणि सर्वात प्रसिद्ध क्रिप्टोकरन्सी बिटकॉइन आहे, जी 2009 मध्ये तयार करण्यात आली होती. तेव्हापासून इथरियम, रिपल आणि लाइटकॉइनसह इतर शेकडो क्रिप्टोकरन्सी तयार केल्या गेल्या आहेत.

क्रिप्टोकरन्सी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर कार्य करतात, जे विकेंद्रित खातेवही आहे जे संगणकाच्या नेटवर्कवर व्यवहारांची नोंद करते. ब्लॉकचेनची सुरक्षा आणि पारदर्शकता कोणालाही डेटामध्ये फेरफार करणे किंवा छेडछाड करणे कठीण करते, ज्यामुळे क्रिप्टोकरन्सी डिजिटल चलनाचे एक सुरक्षित आणि पारदर्शक स्वरूप बनते.

जरी अद्याप पेमेंटचा एक प्रकार म्हणून व्यापकपणे स्वीकारला जात नसला तरी, क्रिप्टोकरन्सीचा वापर वाढत आहे आणि काही देशांनी त्यांना चलनाचे वैध स्वरूप म्हणून ओळखण्यास सुरुवात केली आहे. तथापि, त्यांचे मूल्य अत्यंत अस्थिर असू शकते आणि त्यांच्या नियमनाच्या अभावामुळे बेकायदेशीर क्रियाकलापांमध्ये त्यांच्या वापराबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.

Related Posts

CAA Act

MHGR| News Update| CAA कायदा काय म्हणतो?

CAA Act

LGBTQ

MHGR| समान विवाहासाठी भारतातील LGBTQ+ प्रचारकांसाठी लढा

LGBTQ+

ISM office V6

MHGR| ISM office V6 software download for Windows 10

ISM office V6

What is a Domicile Certificate in Marathi

What is a Domicile Certificate in Marathi : अधिवास प्रमाणपत्र हे अधिकृत दस्तऐवज आहे जे भारतातील विशिष्ट राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात एखाद्या व्यक्तीच्या निवासी स्थितीचे प्रमाणीकरण करते….

MHGR| महाराष्ट्र शासनाचा करार सूचीबद्ध आयटी कंपनी | Job Vacancy in Aksentt Tech in Mumbai

Government of Maharashtra Contract Listed Company: Aksentt Tech ही टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता आहे जी मोबाईल आणि फिक्स्ड टेलिकम्युनिकेशन नेटवर्क दोन्हीसाठी पायाभूत सुविधा रोलआउट सोल्यूशन्स ऑफर करते. सेवा…

MHGR| ई-पीक पहाणी प्रकल्प, महाराष्ट्र राज्य

आता पीक विमा आणि कृषी पतपुरवठा अधिक सुलभ होणार मोबाईलवरुन पीक पहाणी करणे आणि मार्गदर्शिका Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *