_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"maharashtragr.com","urls":{"Home":"https://maharashtragr.com","Category":"https://maharashtragr.com/category/ads/","Archive":"https://maharashtragr.com/2024/03/","Post":"https://maharashtragr.com/maharashtragr-forced-prostitution/","Page":"https://maharashtragr.com/news/","Attachment":"https://maharashtragr.com/maharashtragr-forced-prostitution/%e0%a4%b8%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%b5%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%be-2/","Nav_menu_item":"https://maharashtragr.com/home-2/","Oembed_cache":"https://maharashtragr.com/d8de8f75417a8210e93651381ed85c36/","Wp_global_styles":"https://maharashtragr.com/wp-global-styles-blogsite/","Amp_validated_url":"https://maharashtragr.com/amp_validated_url/f35a90d719157b161a99020d92fcac51/","Adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=adstxt&p=1086","App-adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=app-adstxt&p=1084","Web-story":"https://maharashtragr.com/web-stories/romeo-and-juliet/"}}_ap_ufee भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना - MH General Resource भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना - MH General Resource

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना

Spread the love

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना

लाभार्थी पात्रता निकष :-

Telegram Group Join Now

•     वैयक्तिक शेतकऱ्यांनाच लाभ घेता येईल. संस्थात्मक लाभार्थ्यांना लाभ घेता येणार नाही.

•     शेतकऱ्यांच्या स्वत:च्या नावे 7/12 असणे आवश्यक आहे.

•     जर 7/12 उताऱ्यावर लाभार्थी संयुक्त खातेदार असेल तर सर्व खातेदारांचे फळबाग लागवडी साठी संमतीपत्र आवश्यक आहे.

•     जमिन कुळ कायदयाखाली येत असल्यास 7/12 च्या उताऱ्यावर जर कुळाचे नाव असेल तर योजना राबविण्यासाठी कुळाचे संमतीपत्र  आवश्यक  आहे.

•     परंपरागत वननिवासी ( वन अधिकार मान्यता ) अधिनियम, 2006 नुसार वनपट्टेधारक शेतकरी योजनेत लाभ घेण्यासाठी पात्र आहेत.

    क्षेत्र मर्यादा : 

योजनेचा लाभ कोकण विभागासाठी 0.10 हे. ते कमाल 10 हेक्टर तर उर्वरीत महाराष्ट्रासाठी किमान 0.20 हे  ते कमाल 6 हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत अनुज्ञेय आहे.

   अनुदान मर्यादा :-

लाभार्थीस  100 टक्के अनुदान देय आहे.

अनुदान तीन वर्षाच्या कालावधीत प्रथम वर्ष 50 टक्के  दुसरे वर्ष 30 टक्के ‍ तिसरे वर्ष 20 टक्के

   लागवड कालावधी :-

         जून ते मार्च अखेर

   अर्ज कुठे करावा : – 

        संबंधित तालुका कृषि अधिकारी 

   समाविष्ट फळपिके :-

          योजनेअंतर्गत आंबा, काजु, पेरु, चिक्कू, डाळींब,सिताफळ, कागदी लिंबू, नारळ, चिंच, अंजिर, आवळा, कोकम, फणस, जांभूळ, संत्रा, मोसंबी या 16 बहूवार्षिक फळपीकांची आवश्यकतेनुसार  कलमे /रोपांद्वारे लागवड करण्यास मान्यता आहे.फळपिकनिहाय अनुदान-          

अ.क्र.फळपिकलागवड  अंतर (मी.)झाडे संख्याहेक्टरी अनुदान (रुपये )
1आंबा  कलमे10×1010057516
2आंबा  कलमे5×5400108482
3काजू कलमे7×720060804
4पेरू कलमे3×21666212199
5पेरू कलमे6×627764808
6डाळींब कलमे4.5×3740114235
7संत्रा मोसंबी,कागदी लिंबू कलमे6×627765658
8संत्रा कलमे6×3555105034
9सिताफळ कलमे5×540075646
10आवळा कलमे7×720054401
11चिंच कलमे10×1010050226
12जांभूळ  कलमे10×1010050226
13कोकम  कलमे7×720051926
14फणस  कलमे10×1010046501
15अंजिर  कलमे4.5×374099834
16चिकू कलमे10×1010055491
17आंबा रोपे10×1010053316
18काजू रोपे7×720054804
19कागदी लिंबू रोपे6×627760688
20नारळ रोपे बाणावली8×815063297
  21नारळ रोपे टी/डी8×815068697
22सिताफळ रोपे5×540068446
23आवळा रोपे7×720049601
24चिंच रोपे10×1010046026
25जांभूळकलमे10×1010046026
26कोकमरोपे7×720050726
27फणसरोपे10×1010045901

Related Posts

MHGR|  Mud Crab or Mangrove Crab खेकडा संवर्धनासाठी सिल्ला ट्रॅक्‍युबेरिका या जातीस प्राधान्य द्या

Spread the love

Spread the love खेकडा संवर्धन हे तलावामध्ये, तसेच पिंजरा पद्धतीनेदेखील करता येते. निमखाऱ्या पाण्यामध्ये सिल्ला सेरेटा आणि सिल्ला ट्रॅक्‍युबेरिका या जाती चांगल्या आहेत. सिल्ला सेरेटा रंगाने तपकिरी…

“अनुसूचित जमातीच्या बचतगटांना कुक्कुटपालन व्यवसाय करण्यासाठी आर्थिक मदत”

Spread the love

Spread the love अनुसूचित जमातीच्या बचतगटांना कुक्कुटपालन व्यवसाय करण्यासाठी आर्थिक मदत कुक्कुटपालन केवळ छंद किंवा पूरक व्यवसाय न राहता अर्थार्जनाचा स्वतंत्र व्यवसाय झालेला आहे. पारंपरिक पद्धतीने एक…

पोकरा अंतर्गत शेडनेट हाऊस/ प्लास्टिक टनेल/ हरितगृह अनुदान माहिती

Spread the love

Spread the love Maharashtra GR: “What is Pokara Shednet House/Plastic Tunnel / Harit Anudan ? नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प – शेडनेट हाऊस/ प्लास्टिक टनेल/ हरितगृह /शेडनेटगृहातील…

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना

Spread the love

Spread the love गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना  शेती व्यवसाय करताना होणारे अपघात, विज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचू दंश, विजेचा शॉक बसणे इ.नैसर्गिक आपत्तीमूळे होणारे अपघात,…

फलोत्पादन यांत्रिकीकरण

Spread the love

Spread the love फलोत्पादन यांत्रिकीकरण योजनेची प्रमुख उद्ष्टिे :- Telegram Group Join Now    शेतीची कामे वेळेवर करणे, शेतीकामाचा वेळ वाचविणे व मशागतीचा खर्च कमी करणे.    शेतीच्या यांत्रीकीकरणास प्रोत्साहन देणे.    फलोत्पादन पिकांची उत्पादकता व गुणवत्ता यामध्ये वाढ करणे.    फलोत्पादन पिकांच्या उत्पादन खर्चात बचत करणे.    घटकाचा लाभ घेऊ इच्छिणारे शेतकरी     लाभ घेण्यासाठी…

अन्न सुरक्षा अभियान – भरडधान्य (मका)

Spread the love

Spread the love राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान – भरडधान्य (मका) राष्ट्रिय अन्नसुरक्षा अभियान- भरडधान्य (मका) हे अभियान मका या पिकासाठी  राज्यातील ७ जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. या अभियानासाठी अर्थ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *