_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"maharashtragr.com","urls":{"Home":"https://maharashtragr.com","Category":"https://maharashtragr.com/category/ads/","Archive":"https://maharashtragr.com/2024/05/","Post":"https://maharashtragr.com/mhgr-cji-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%b0-%e0%a4%a0%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%8b%e0%a4%9a%e0%a5%8d%e0%a4%9a-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be/","Page":"https://maharashtragr.com/news/","Attachment":"https://maharashtragr.com/mhgr-cji-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%b0-%e0%a4%a0%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%8b%e0%a4%9a%e0%a5%8d%e0%a4%9a-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be/mhgr_barandbench_2024-05_7c1b7d2a-75a6-4c0d-969b-a21eab60066e_supreme_court_of_india__web_page_1600x-1/","Nav_menu_item":"https://maharashtragr.com/home-2/","Oembed_cache":"https://maharashtragr.com/d8de8f75417a8210e93651381ed85c36/","Wp_global_styles":"https://maharashtragr.com/wp-global-styles-blogsite/","Amp_validated_url":"https://maharashtragr.com/amp_validated_url/f35a90d719157b161a99020d92fcac51/","Adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=adstxt&p=1086","App-adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=app-adstxt&p=1084","Web-story":"https://maharashtragr.com/web-stories/romeo-and-juliet/"}}_ap_ufee महाराष्ट्राचे इलेक्ट्रीक व्हेईकल प्रोत्साहन धोरण-2018 अंतर्गत बॅटरी इलेक्ट्रीक व्हेईकल (BEV) - MH General Resource महाराष्ट्राचे इलेक्ट्रीक व्हेईकल प्रोत्साहन धोरण-2018 अंतर्गत बॅटरी इलेक्ट्रीक व्हेईकल (BEV) - MH General Resource

महाराष्ट्राचे इलेक्ट्रीक व्हेईकल प्रोत्साहन धोरण-2018 अंतर्गत बॅटरी इलेक्ट्रीक व्हेईकल (BEV)

पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या दि. 23.07.2021 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घोषित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण – 2021 मधील तरतूदी विचारात घेवून उद्योग विभागाच्या दि. 02.04.2019 अन्वये महाराष्ट्राचे इलेक्ट्रीक व्हेईकल प्रोत्साहन धोरण-2018 अंतर्गत बॅटरी इलेक्ट्रीक व्हेईकल (BEV) च्या खरेदीदारांसाठी आर्थिक प्रोत्साहने व इलेक्ट्रीक व्हेईकल चार्जिंग स्टेशनसाठी द्यावयाची आर्थिक प्रोत्साहने ही अनुदान वाटपासंबंधीची कार्यपध्दती/मार्गदर्शक तत्वे सुधारीत करणेबाबत.

Telegram Group Join Now
पर्यावरण-व-वातावरणीय-बदल

Related Posts

New Trade Start in Pune and Nashik | ITI Trade Aeronautical Structure and Equipment Fitter

कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औंध-पुणे व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नाशिक येथे एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर आणि इक्विपमेंट फिटर (Aeronautical Structure and Equipment Fitter) हा व्यवसाय…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *