_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"maharashtragr.com","urls":{"Home":"https://maharashtragr.com","Category":"https://maharashtragr.com/category/ads/","Archive":"https://maharashtragr.com/2024/02/","Post":"https://maharashtragr.com/mhgr-%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%97-%e0%a4%87%e0%a4%95%e0%a5%89%e0%a4%a8%e0%a5%89%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%b9%e0%a4%a3%e0%a4%9c%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%af-gig-%e0%a4%95/","Page":"https://maharashtragr.com/news/","Attachment":"https://maharashtragr.com/mhgr-how-to-make-money-online/mhgr_how_to_make_money_online-1/","Nav_menu_item":"https://maharashtragr.com/home-2/","Oembed_cache":"https://maharashtragr.com/d8de8f75417a8210e93651381ed85c36/","Wp_global_styles":"https://maharashtragr.com/wp-global-styles-blogsite/","Amp_validated_url":"https://maharashtragr.com/amp_validated_url/f35a90d719157b161a99020d92fcac51/","Adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=adstxt&p=1086","App-adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=app-adstxt&p=1084","Web-story":"https://maharashtragr.com/web-stories/romeo-and-juliet/"}}_ap_ufee वैमानिक प्रशिक्षण: Aviation Academy - MH General Resource वैमानिक प्रशिक्षण: Aviation Academy - MH General Resource

वैमानिक प्रशिक्षण: Aviation Academy

Spread the love
  1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उडाण अ‍ॅकॅडमी
  2. द बॉम्बे फ्लाईंग क्लब

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उडाण अ‍ॅकॅडमी

अभ्यासक्रम पुढीलप्रमाणे

Telegram Group Join Now

कमíशअल पायलट लायसन्स कोर्स : या संस्थेचा अभ्यासक्रम ‘एॅब इनिशिओ टू कमíशअल पायलट लायसन्स कोर्स’ या नावाने ओळखला जातो.
पत्ता- द डायरेक्टर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डाण अ‍ॅकॅडमी, फुरसतगंज एअर फिल्ड, रायबरेली- २२९३०२, दूरध्वनी-०५३५-२४४११४७, वेबसाइट- www.igrua.gov.in, ई मेल- admissions@igrua.इन

बीएस्सी एव्हिएशन : बॅचलर ऑफ सायन्स इन एव्हिएशन या अभ्यासक्रमाचा पर्यायसुद्धा विद्यार्थी स्वीकारू शकतात.

द बॉम्बे फ्लाईंग क्लब

द बॉम्बे फ्लाईंग क्लबने वैमानिक प्रशिक्षण आणि एअरक्राफ्ट दुरुस्ती देखभालीचे अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत.

संस्थेचे अभ्यासक्रम : संस्थेमार्फत स्टुडंट पायटल लायसन्स, प्रायव्हेट पायलट लायसन्स, कमíशअल पायलट लायसन्स हे अभ्यासक्रम सुरू आहेत.

 बॅचरल ऑफ सायन्स इन एव्हिएशन अ‍ॅण्ड कमíशअल पायलट : या अभ्यासक्रमात जमिनीवरील प्रशिक्षण, हवाई प्रशिक्षण आणि हवामानशास्त्राचा समावेश आहे. 
 एअरक्राफ्ट मेन्टेनन्स इंनजिनीअिरग : एअरक्राफ्ट मेन्टेनन्स इंजिनीअिरग इन एव्हिओनिक्स एॅण्ड मेकॅनिकल. 
पत्ता : द बॉम्बे फ्लाईंग क्लब, जुहू एरोड्रम, जुहू विलेपाल्रे, मुंबई-५६, वेबसाइट- www.bfcaviation.com/ www.thebombayflyingclub.com, दूरध्वनी-०२२-२६६०२१००/ ६४९९/१८७१.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *