_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"maharashtragr.com","urls":{"Home":"https://maharashtragr.com","Category":"https://maharashtragr.com/category/ads/","Archive":"https://maharashtragr.com/2024/03/","Post":"https://maharashtragr.com/maharashtragr-forced-prostitution/","Page":"https://maharashtragr.com/news/","Attachment":"https://maharashtragr.com/maharashtragr-forced-prostitution/%e0%a4%b8%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%b5%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%be-2/","Nav_menu_item":"https://maharashtragr.com/home-2/","Oembed_cache":"https://maharashtragr.com/d8de8f75417a8210e93651381ed85c36/","Wp_global_styles":"https://maharashtragr.com/wp-global-styles-blogsite/","Amp_validated_url":"https://maharashtragr.com/amp_validated_url/f35a90d719157b161a99020d92fcac51/","Adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=adstxt&p=1086","App-adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=app-adstxt&p=1084","Web-story":"https://maharashtragr.com/web-stories/romeo-and-juliet/"}}_ap_ufee शासकीय जागेतील अतिक्रमण भोवले, जिल्हाधिकारी पुणे यांचे आदेश रद्द. - MH General Resource शासकीय जागेतील अतिक्रमण भोवले, जिल्हाधिकारी पुणे यांचे आदेश रद्द. - MH General Resource

शासकीय जागेतील अतिक्रमण भोवले, जिल्हाधिकारी पुणे यांचे आदेश रद्द.

Spread the love

“मांजरी खुर्दचे विद्यमान सरपंच अपात्र घोषित” अतिरिक्त विभागीय आयुक्त पुणे डॉ.अनिल रामोड यांचे आदेश, दिनांक २८/०९/२०२२’शासकीय जागेतील अतिक्रमण भोवले, जिल्हाधिकारी पुणे यांचे आदेश रद्द,’दिनांक १६/०९/२०२१ रोजी तक्रारदार श्री संदीप ज्ञानोबा उंद्रे यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ कलम १४(१)(ज-३) अन्वये शासकीय जागेतील अतिक्रमण प्रकरणी ग्रामपंचायत सदस्य श्री निखिल उत्तम उंद्रे यांच्या विरुद्ध त्यांचे ‘ग्रामपंचायत सदस्य’ पद रद्द करणेबाबत मा.जिल्हाधिकारी पुणे यांचे न्यायालयात पुराव्याच्या कागदपत्रांसह तक्रार दाखल केली होती.सदरच्या तक्रारी संबंधी डॉ.राजेश देशमुख (भा.प्र.से.) जिल्हाधिकारी पुणे यांनी कायदेशीर मुदतीत तक्रार निकाली न काढलेने व्यथित होऊन तक्रारदार यांनी दिनांक २७/०१/२०२२ रोजी मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथे रिट पिटीशन No.1060 Of 2022 दाखल केले होते. त्यावरून दिनांक ०३/०२/२०२२ रोजी मा. उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी पुणे यांना पुढील ३ आठवड्यात तक्रार निकाली काढणेचे आदेश दिले होते.मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी पुणे यांनी तक्रारदार व जाब देणार यांना सुनावणीची संधी देऊन सदर प्रकरणी दिनांक २५/०२/२०२२ रोजी आदेश व निकालपत्र पारित करून तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज फेटाळला होता. मा. जिल्हाधिकारी पुणे यांचा आदेश तक्रारदार यांना मान्य न झालेने निकालपत्रावर नाराज होऊन तक्रारदार यांनी मा.अतिरिक्त विभागीय आयुक्त पुणे यांचे न्यायालयात दिनांक ०८/०३/२०२२ रोजी कलम १६ (२) अन्वये अपील दाखल करून खालील प्रमाणे विनंती केली होती,

Telegram Group Join Now

१) डॉ.राजेश देशमुख जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या न्यायालयातील दिनांक २५/०२/२०२२ रोजीचा आदेश व निकालपत्र चुकीचा व बेकायदेशीर असल्याने रद्द करण्यात यावा.२) जाब देणार श्री निखिल उत्तम उंद्रे यांचे मांजरी खुर्द येथील ‘ग्रामपंचायत सदस्य’ पद महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ चे कलम १४(१)(ज-३) अन्वये रद्द करण्यात यावे.सदरच्या अपिलावरून मा.अतिरिक्त विभागीय आयुक्त पुणे डॉ.अनिल रामोड यांनी प्रस्तुत प्रकरणी दिनांक २८/०९/२०२२ रोजी खालील प्रमाणे आदेश पारित केले आहेत,१) अपिलार्थी यांचे अपील मान्य करण्यात येत आहे.२) जिल्हाधिकारी पुणे यांचा दिनांक २५/०२/२०२२ रोजीचा आदेश रद्द करण्यात येत आहे.३) जाबदेणार नं.१ मांजरी खुर्द ग्रामपंचायतीचे सदस्य श्री निखिल उत्तम उंद्रे यांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १४ (१) (ज-३) मधील तरतुदीनुसार अपात्र घोषित करण्यात येत आहे.श्री निखिल उत्तम उंद्रे यांची मांजरी खुर्द ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक सन २०२१-२०२६ या कालावधीसाठी ‘ग्रामपंचायत सदस्य’ म्हणून निवड झालेली होती. त्यानंतर दिनांक २१/०२/२०२२ रोजी त्यांची ग्रामपंचायत ‘सरपंच’ पदी निवड झाली होती. त्यांचा सरपंच व सदस्य पदाचा कार्यकाल २० जानेवारी २०२६ पर्यंत होता. परंतु मा. अतिरिक्त विभागीय आयुक्त पुणे यांच्या आदेश व निकालपत्रावरून त्यांना अपात्र घोषित केलेमुळे त्यांचे ‘सरपंच’ व ‘ग्रामपंचायत सदस्य’ पद मुदती पूर्वीच संपुष्टात आले आहे.याआधी तक्रारदार यांनी ग्रामपंचायत मासिक सभेमधील बेकायदेशीर व नियमबाह्य ठराव प्रकरणी मा. विभागीय आयुक्त पुणे यांचेकडे तक्रार दाखल करून श्री निखिल उत्तम उंद्रे व इतर यांना पदावरून काढून टाकणेबाबत विनंती केली होती. त्यावरून मा. श्री.सौरभ राव विभागीय आयुक्त पुणे यांच्या न्यायालयातील दिनांक १२/०९/२०२२ रोजीच्या आदेश व निकालपत्राद्वारे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ३९ (१) अन्वये विद्यमान सरपंच श्री निखिल उत्तम उंद्रे यांना ग्रामपंचायत मांजरी खुर्द चे ‘सरपंच व सदस्य’ पदावरून काढून टाकण्याचे आदेश पारित झालेले होते. परंतु सदर प्रकरणी मा. विभागीय आयुक्त पुणे यांच्या दिनांक १२/०९/२०२२ रोजीच्या आदेशाला माननीय मंत्री ग्रामविकास यांनी दिनांक २०/०९/२०२२ रोजी (३० दिवसांसाठी) तात्पुरता एकतर्फी स्थगिती आदेश दिल्याने तेच ग्रामपंचायतीचा कारभार पाहत होते. परंतु आता त्यांना मा. अतिरिक्त विभागीय आयुक्त पुणे यांनी अपात्र घोषित केलेमुळे त्यांना ग्रामपंचायतीच्या पदभारावरून पायउतार व्हावे लागणार आहे.

तसेच सदर प्रकरणी आता त्यांना मंत्री महोदयांकडे (राज्य शासनाकडे) दाद मागण्याची कायद्यात तरतूद नसल्यामुळे त्यांना कोणताही दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही.सदरचा आदेश व निकालपत्राचे तक्रारदार/अपिलार्थी यांनी स्वागत केले असून प्रशासनाचे देखील आभार मानले आहेत. निश्चितच सदरच्या निकालाने शासकीय जागेत अतिक्रमण करणाऱ्या ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना कायद्याची जरब बसेल अशी आशा आहे.

पैशाने सगळेच अधिकारी प्रत्येकवेळी विकले जातील असे नाही, काही प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष अधिकारी कोणत्याही आर्थिक आमिषाला बळी पडत नाहीत तसेच ते राजकीय दबावाला सुद्धा जुमानत नाहीत. अशा प्रकारच्या निकालपत्रांमधून कायदाच सर्वश्रेष्ठ आहे हेच अधोरेखित होते. सत्यमेव जयते !धन्यवाद

तक्रारदार/अपिलार्थी श्री संदीप ज्ञानोबा उंद्रेमो.नं.९८५००४११४४रा. मांजरी खुर्द, ता. हवेली, जि. पुणे

Related Posts

यशस्वी जीवनाचा मूलमंत्र ” शिक्षण”

Spread the love

Spread the love मानवी जीवनाचा सर्वांगीण विकास हा त्याच्या शिक्षणावरच अवलंबून असतो तो जितका शिक्षणामध्ये ज्ञान अर्जित करतो करतो तो तितकाच याशायाच्या शिखरावर जाऊन बसतो शिक्षणाची दिशा…

शासकीय पत्रलेखन-प्रकार:शासकीय कारभार

Spread the love

Spread the love शासकीय पत्रलेखन-प्रकार. शासकीय कारभार हा अद्यावत माहिती, अचूक निर्णय, विस्तृत सूचना, आदेश व उपयुक्त अभिलेख यांच्या आधारावर चालतो. या सर्व गोष्टी लेखननिविष्ट असल्यामुळे प्रशासनिक…

आपली राज्यघटना व नागरिकांचे मुलभूत अधिकार

Spread the love

Spread the love भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटना लिहिली. विविध भाषा, प्रांत, धर्म असलेल्या देशातील नागरिकांना एकसंघ ठेवण्याचे आणि सर्वांना समान न्याय देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम त्यांनी…

घटनेतील कलम 44: अन्वये समान नागरी कायदासमान नागरी कायदा म्हणजे काय?

Spread the love

Spread the love लग्न आणि घटस्फोट याबाबत विविध कायद्यांमधल्या वेगवेगळया तरतुदींमुळे वाद निर्माण होत असून ते संपुष्टात आणण्याची गरज असल्याचं म्हणत काही महिन्यांपूर्वी दिल्ली हायकोर्टाने समान नागरी…

Couple Without Marriage Concept: हॉटेलमध्ये गर्लफ्रेंडसोबत बिनधास्त राहा; जाणून घ्या कायदा

Spread the love

Spread the love Couple Without Marriage can also stay in Hotel : अनेकादा पोलिसांच्या कारवाईत पोलिसांनी जोडप्यांना पकडले अशा बातम्या ऐकल्या किंवा वाचल्या असतील. तसेच हॉटेलमधील या जोडप्यांचा…

डाॅलरच्या तुलनेत रूपया का घसरतोय?, काय आहेत कारणे आणि तोटे?

Spread the love

Spread the love कोरोनानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था थोडीफार सावरत असतानाच आता अर्थव्यवस्थेपुढे आणखी एक संकट उभे राहिले आहे. मागील काही दिवसांपासून डाॅलरच्या (dollar) तुलनेत रुपयाची विक्रमी घसरण सुरू…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *