_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"maharashtragr.com","urls":{"Home":"https://maharashtragr.com","Category":"https://maharashtragr.com/category/ads/","Archive":"https://maharashtragr.com/2024/02/","Post":"https://maharashtragr.com/mhgr-%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%97-%e0%a4%87%e0%a4%95%e0%a5%89%e0%a4%a8%e0%a5%89%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%b9%e0%a4%a3%e0%a4%9c%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%af-gig-%e0%a4%95/","Page":"https://maharashtragr.com/news/","Attachment":"https://maharashtragr.com/mhgr-how-to-make-money-online/mhgr_how_to_make_money_online-1/","Nav_menu_item":"https://maharashtragr.com/home-2/","Oembed_cache":"https://maharashtragr.com/d8de8f75417a8210e93651381ed85c36/","Wp_global_styles":"https://maharashtragr.com/wp-global-styles-blogsite/","Amp_validated_url":"https://maharashtragr.com/amp_validated_url/f35a90d719157b161a99020d92fcac51/","Adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=adstxt&p=1086","App-adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=app-adstxt&p=1084","Web-story":"https://maharashtragr.com/web-stories/romeo-and-juliet/"}}_ap_ufee महाराष्ट्र शासन अनुकंपा महत्वाची बातमी - MH General Resource महाराष्ट्र शासन अनुकंपा महत्वाची बातमी - MH General Resource

महाराष्ट्र शासन अनुकंपा महत्वाची बातमी

Spread the love
maharashtra gr anukampa
maharashtra gr anukampa

maharashtra gr anukampa : महाराष्ट्र सरकारने अनुकंपा तत्वावर शासकीय नोकरी देण्यासंदर्भात 21 सप्टेंबर 2017 रोजी शासन निर्णय काढला आहे. या निर्णयानुसार, शासकीय सेवेत कार्यरत असताना अपघाती मृत्यू, हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू, नैसर्गिक मृत्यू, अपघात, हल्ले, वीज कोसळणे, पूर, भूस्खलन, आग इत्यादी कारणांमुळे मृत्यू झाल्यास त्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील एक सदस्याला अनुकंपा तत्वावर शासकीय नोकरी देण्यात येईल.

Telegram Group Join Now

अनुकंपा नियुक्तीसाठी पात्रता निकष खालीलप्रमाणे आहेत:

मृत कर्मचाऱ्याचा मृत्यू शासकीय सेवेत कार्यरत असताना झालेला असावा.
मृत कर्मचाऱ्याचा मृत्यू अपघाती मृत्यू, हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू, नैसर्गिक मृत्यू, अपघात, हल्ले, वीज कोसळणे, पूर, भूस्खलन, आग इत्यादी कारणांमुळे झालेला असावा.
मृत कर्मचाऱ्याची नोकरी किमान एक वर्ष पूर्ण झालेली असावी.
मृत कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबातील एक सदस्य अविवाहित, अनाथ किंवा बेरोजगार असावा.
अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्ज करण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:

मृत कर्मचाऱ्याचा मृत्यू दाखला
मृत कर्मचाऱ्याची नोकरीची कागदपत्रे
अर्जदाराचा जन्मदाखला
अर्जदाराचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो
अर्जदाराची शैक्षणिक पात्रता
अर्जदाराची वैद्यकीय अहवाल
अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्ज करण्यासाठी, अर्जदाराने संबंधित विभागाच्या कार्यालयात अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जाची छाननी केल्यानंतर, विभागीय स्तरावर नियुक्तीची शिफारस केली जाते. शिफारशीनंतर, राज्य सरकार अंतिम नियुक्ती करते.

महाराष्ट्र सरकारने अनुकंपा नियुक्तीसाठी काही मर्यादा घातल्या आहेत. त्यानुसार, अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्जदाराचा वय 45 वर्षांपेक्षा जास्त नसावा. तसेच, अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्जदाराला संबंधित पदाची पात्रता असणे आवश्यक आहे.

अनुकंपा नियुक्ती ही एक महत्त्वाची योजना आहे जी शासकीय सेवेत कार्यरत असताना अपघाती मृत्यू झालेले कर्मचाऱ्यांचे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित ठेवण्यास मदत करते.

Related Posts

anshrashikaran maharashtra gr

अंशराशीकरण शासन निर्णय

Spread the love

Spread the love anshrashikaran maharashtra gr : महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ Telegram Group Join Now महाराष्ट्र सरकारने २८ ऑगस्ट १९८४ रोजी महाराष्ट्र नागरी सेवा…

हिंदू एकत्र कुटूंबाच्या मिळकतीत मुलांना वारसहक्क केव्हा व कसा येतो? | “The Hindu Women’s Right To Property Act 1937”

Spread the love

Spread the love हिंदू एकत्र कुटूंबाच्या मिळकतीत मुलांना वारसहक्क केव्हा व कसा येतो? Telegram Group Join Now कोणताही दस्तऐवज करताना मालकी हक्क पाहिला जातो व योग्य त्या…

पर्यटन विकास व्यवसायाचा ख-याखु-या औद्योगिक प्रयोजनात समावेश व विशेष वसाहत प्रकल्प यांबाबत अधिनियमांतील सुधारणा.

Spread the love

Spread the love पर्यटन विकास व्यवसायाचा ख-याखु-या औद्योगिक प्रयोजनात समावेश व विशेष वसाहत प्रकल्प यांबाबत अधिनियमांतील सुधारणा.

राज्य उत्पादन शुल्क: परवाना शुल्क 2021-22 | परवाना प्रकार आणि खर्च

Spread the love

Spread the love उत्पादन शुल्क परवाना शुल्क 2021-22 | Distillery for Manufacture of Spirit, Distillation Method, Grape Brandy, Licence for manufacture of Beer/Wine, For Microbrewery, Vendors Licence…

किनारपट्टीवरील लहान बंदरे/बहुउद्देशीय जेट्टी/कार्गो टर्मिनल्स (रो-रो सर्व्हिसेस ) यांच्या विकासाकरीता मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिकार प्रदानाबाबत..

Spread the love

Spread the love महाराष्ट्र राज्याच्या किनारपट्टीवरील लहान बंदरे/बहुउद्देशीय जेट्टी/कार्गो टर्मिनल्स (रो-रो सर्व्हिसेस ) यांच्या विकासाकरीता मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 च्या, कलम -63-एक अ मधील अधिकार…

गावाच्या, नगराच्या किंवा शहराच्या हद्दीपासून 200 मीटरच्या आतील क्षेत्रातील जनतेस अकृषिक वापराची प्रक्रीया दिशा-निर्देश..

Spread the love

Spread the love गावाच्या, नगराच्या किंवा शहराच्या हद्दीपासून 200 मीटरच्या आतील क्षेत्रातील जनतेस अकृषिक वापराची प्रक्रीया अधिक सुलभ करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील तरतूदींनुसार…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *