_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"maharashtragr.com","urls":{"Home":"https://maharashtragr.com","Category":"https://maharashtragr.com/category/ads/","Archive":"https://maharashtragr.com/2024/03/","Post":"https://maharashtragr.com/maharashtragr-forced-prostitution/","Page":"https://maharashtragr.com/news/","Attachment":"https://maharashtragr.com/maharashtragr-forced-prostitution/%e0%a4%b8%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%b5%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%be-2/","Nav_menu_item":"https://maharashtragr.com/home-2/","Oembed_cache":"https://maharashtragr.com/d8de8f75417a8210e93651381ed85c36/","Wp_global_styles":"https://maharashtragr.com/wp-global-styles-blogsite/","Amp_validated_url":"https://maharashtragr.com/amp_validated_url/f35a90d719157b161a99020d92fcac51/","Adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=adstxt&p=1086","App-adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=app-adstxt&p=1084","Web-story":"https://maharashtragr.com/web-stories/romeo-and-juliet/"}}_ap_ufee Maharashtragr: महाराष्ट्र शासन अनुकंपा महत्वाची बातमी | Compassion is important news - MH General Resource Maharashtragr: महाराष्ट्र शासन अनुकंपा महत्वाची बातमी | Compassion is important news - MH General Resource

Maharashtragr: महाराष्ट्र शासन अनुकंपा महत्वाची बातमी | Compassion is important news

Spread the love
maharashtra gr anukampa
maharashtra gr anukampa

maharashtra gr anukampa : महाराष्ट्र सरकारने अनुकंपा तत्वावर शासकीय नोकरी देण्यासंदर्भात 21 सप्टेंबर 2017 रोजी शासन निर्णय काढला आहे. या निर्णयानुसार, शासकीय सेवेत कार्यरत असताना अपघाती मृत्यू, हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू, नैसर्गिक मृत्यू, अपघात, हल्ले, वीज कोसळणे, पूर, भूस्खलन, आग इत्यादी कारणांमुळे मृत्यू झाल्यास त्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील एक सदस्याला अनुकंपा तत्वावर शासकीय नोकरी देण्यात येईल.

Telegram Group Join Now

अनुकंपा नियुक्तीसाठी पात्रता निकष खालीलप्रमाणे आहेत:

मृत कर्मचाऱ्याचा मृत्यू शासकीय सेवेत कार्यरत असताना झालेला असावा.
मृत कर्मचाऱ्याचा मृत्यू अपघाती मृत्यू, हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू, नैसर्गिक मृत्यू, अपघात, हल्ले, वीज कोसळणे, पूर, भूस्खलन, आग इत्यादी कारणांमुळे झालेला असावा.
मृत कर्मचाऱ्याची नोकरी किमान एक वर्ष पूर्ण झालेली असावी.
मृत कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबातील एक सदस्य अविवाहित, अनाथ किंवा बेरोजगार असावा.
अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्ज करण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:

मृत कर्मचाऱ्याचा मृत्यू दाखला
मृत कर्मचाऱ्याची नोकरीची कागदपत्रे
अर्जदाराचा जन्मदाखला
अर्जदाराचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो
अर्जदाराची शैक्षणिक पात्रता
अर्जदाराची वैद्यकीय अहवाल
अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्ज करण्यासाठी, अर्जदाराने संबंधित विभागाच्या कार्यालयात अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जाची छाननी केल्यानंतर, विभागीय स्तरावर नियुक्तीची शिफारस केली जाते. शिफारशीनंतर, राज्य सरकार अंतिम नियुक्ती करते.

महाराष्ट्र सरकारने अनुकंपा नियुक्तीसाठी काही मर्यादा घातल्या आहेत. त्यानुसार, अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्जदाराचा वय 45 वर्षांपेक्षा जास्त नसावा. तसेच, अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्जदाराला संबंधित पदाची पात्रता असणे आवश्यक आहे.

अनुकंपा नियुक्ती ही एक महत्त्वाची योजना आहे जी शासकीय सेवेत कार्यरत असताना अपघाती मृत्यू झालेले कर्मचाऱ्यांचे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित ठेवण्यास मदत करते.

Related Posts

Maharashtragr: सक्तीने वेश्या व्यवसायास भाग पाडणाऱ्या कृत्यांना प्रतिबंध करणेबाबत. | Forced prostitution

Spread the love

सक्तीने वेश्या व्यवसायास

Maharashtragr: Prohibition of unethical trade | अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत सुटका करण्यात आलेल्या पिडीत महिलांना तसेच वेश्या व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना शिधापत्रिका (ration card)देण्याबाबत.

Spread the love

अनैतिक व्यापार प्रतिबंध

MHGR| बी.डी.डी. चाळीच्या परीसरातील अनिवासी झोपडीधारक / स्टॉलधारक यांची पुनर्विकसित गाळा मिळण्यासाठी पात्रता निश्चित करतांना विचारात घ्यावयाची पुराव्यांची कागदपत्रे.

Spread the love

Spread the love मुंबई विकास विभाग चाळी (बी.डी.डी) वरळी, नायगाव, ना. म. जोशी मार्ग व शिवडी या चाळ परिसरात अनधिकृत स्टॉल्स अस्तित्वात आहेत. सदरहू परिसरातील दिनांक १.१.२०००…

MHGR| लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2024 करीता लोकसभा मतदारसंघातील मतदारांना मतदानाच्या दिवशी मतदान करण्यासाठी सुट्टी.

Spread the love

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2024 करीता लोकसभा मतदारसंघातील मतदारांना मतदानाच्या दिवशी मतदान करण्यासाठी सुट्टी.

हिंदू एकत्र कुटूंबाच्या मिळकतीत मुलांना वारसहक्क केव्हा व कसा येतो? | “The Hindu Women’s Right To Property Act 1937”

Spread the love

Spread the love हिंदू एकत्र कुटूंबाच्या मिळकतीत मुलांना वारसहक्क केव्हा व कसा येतो? Telegram Group Join Now कोणताही दस्तऐवज करताना मालकी हक्क पाहिला जातो व योग्य त्या…

पर्यटन विकास व्यवसायाचा ख-याखु-या औद्योगिक प्रयोजनात समावेश व विशेष वसाहत प्रकल्प यांबाबत अधिनियमांतील सुधारणा.

Spread the love

Spread the love पर्यटन विकास व्यवसायाचा ख-याखु-या औद्योगिक प्रयोजनात समावेश व विशेष वसाहत प्रकल्प यांबाबत अधिनियमांतील सुधारणा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *