_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"maharashtragr.com","urls":{"Home":"https://maharashtragr.com","Category":"https://maharashtragr.com/category/ads/","Archive":"https://maharashtragr.com/2024/03/","Post":"https://maharashtragr.com/maharashtragr-forced-prostitution/","Page":"https://maharashtragr.com/news/","Attachment":"https://maharashtragr.com/maharashtragr-forced-prostitution/%e0%a4%b8%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%b5%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%be-2/","Nav_menu_item":"https://maharashtragr.com/home-2/","Oembed_cache":"https://maharashtragr.com/d8de8f75417a8210e93651381ed85c36/","Wp_global_styles":"https://maharashtragr.com/wp-global-styles-blogsite/","Amp_validated_url":"https://maharashtragr.com/amp_validated_url/f35a90d719157b161a99020d92fcac51/","Adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=adstxt&p=1086","App-adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=app-adstxt&p=1084","Web-story":"https://maharashtragr.com/web-stories/romeo-and-juliet/"}}_ap_ufee हिंदू एकत्र कुटूंबाच्या मिळकतीत मुलांना वारसहक्क केव्हा व कसा येतो? | “The Hindu Women’s Right To Property Act 1937” - MH General Resource हिंदू एकत्र कुटूंबाच्या मिळकतीत मुलांना वारसहक्क केव्हा व कसा येतो? | “The Hindu Women’s Right To Property Act 1937” - MH General Resource

हिंदू एकत्र कुटूंबाच्या मिळकतीत मुलांना वारसहक्क केव्हा व कसा येतो? | “The Hindu Women’s Right To Property Act 1937”

Spread the love
Hindu Women’s Act

हिंदू एकत्र कुटूंबाच्या मिळकतीत मुलांना वारसहक्क केव्हा व कसा येतो?

Telegram Group Join Now
  1. कोणताही दस्तऐवज करताना मालकी हक्क पाहिला जातो व योग्य त्या मालकी हक्क असणाऱ्या व्यक्तीकडूनच दस्त करुन घेतला जातो.
  2. 22 जून 1994 रोजी हिंदू वारसा ‘महाराष्ट्र दुरुस्ती’ कायदा 1994 मध्ये प्रकरण 29 ए दाखल करणेत आले आहे. त्या दुरुस्तीप्रमाणे मुलींना एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीमध्ये मुलाइतकेच हक्क प्राप्त झाले आहेत.
  3. हिंदू मिताक्षरी कायदया प्रमाणे एकत्र कुटुंबात पूर्वी आजोबा, वडील आणि मुलगा अशा रितीने तीन वंशज उतरत्या प्रमाणे हक्कदार असत. हिंदू मिताक्षरी कायदया प्रमाणे मुलांना मिळकतीत जन्मता हक्क असतो. म्हणूनच वाडवडीलार्जीत इस्टेटमध्ये वडील व मुलगे असतील तर वडील एकटे मालक नसतात आणि म्हणूनच एकटया वडीलांना जर कुटुंबाला कायदेशीर गरज नसेल तर मिळकत विकता येणार नाही अगर हस्तांतरण करता येत नाही. याचाच अर्थ असा की एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीमध्ये आजोबा जिवंत असल्यास आजोबा व त्याची मुले व नातू हे वारस असतात.
  1. कोपार्सनरी मिळकत ही अविभाज्य असते हा 1956 च्या पूर्वीचा कायदा वारसासंबधी होता व कोपार्सनरी म्हणजे कुटुंबाचा घटक असणारी व्यक्ती म्हटली जाते.
  2. 1937 साली दि हिंदू वुमेन्स राईट टू प्रॉपर्टी ॲक्ट हा कायदा  “The Hindu Women’s Right To Property Act 1937”  14 एप्रिल 1937 आला. या कायदयान्वये प्रथमच विधवा बायकांना नवऱ्याच्या इस्टेटीमध्ये मुलाइतकाच हक्क मिळाला.
  3. 17 जून 1956 रोजी दि हिंदू वारसा कायदा हिंदू सेक्शन एक्ट  अंमलात आणला त्या कायदयातील कलम 6 मध्ये हिंदू एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीमध्ये स्त्रियांना व मुलींना केव्हा व कसे हक्क येतात, हे सांगितले गेले आहे.
  4. महाराष्ट्र शासनाने 22 जून 1994 रोजी मुलींना मुलाइतकाच हक्क दिला आहे. हिंदू सेक्शेशन ॲक्ट मध्ये कलम 29 ए महाराष्ट्र शासनाच्या दुरुस्तीमुळे दाखल झाले आहे. कलम 3 मध्ये दुरुस्ती करुन 22 जून 1994 एकत्र हिंदू कुटुंबाचे वाटप केले व मुलींना हिस्सा दिला नाही, तर ते वाटप रदद आण‍ि बेकायदेशिर धरले जाते. Null And Void व  ही तारीख 22 जून 94 ते नोव्हेंबर 94 ची आहे.
  5. कलम 19 ए प्रमाणे मुलींना मुलांइतकाच अधिकार दिला गेला आहे व मुलीला मुलासारखेच संबोधले जाईल असे म्हटले आहे.

Related Posts

Maharashtragr: सक्तीने वेश्या व्यवसायास भाग पाडणाऱ्या कृत्यांना प्रतिबंध करणेबाबत. | Forced prostitution

Spread the love

सक्तीने वेश्या व्यवसायास

Maharashtragr: Prohibition of unethical trade | अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत सुटका करण्यात आलेल्या पिडीत महिलांना तसेच वेश्या व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना शिधापत्रिका (ration card)देण्याबाबत.

Spread the love

अनैतिक व्यापार प्रतिबंध

MHGR| बी.डी.डी. चाळीच्या परीसरातील अनिवासी झोपडीधारक / स्टॉलधारक यांची पुनर्विकसित गाळा मिळण्यासाठी पात्रता निश्चित करतांना विचारात घ्यावयाची पुराव्यांची कागदपत्रे.

Spread the love

Spread the love मुंबई विकास विभाग चाळी (बी.डी.डी) वरळी, नायगाव, ना. म. जोशी मार्ग व शिवडी या चाळ परिसरात अनधिकृत स्टॉल्स अस्तित्वात आहेत. सदरहू परिसरातील दिनांक १.१.२०००…

MHGR| लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2024 करीता लोकसभा मतदारसंघातील मतदारांना मतदानाच्या दिवशी मतदान करण्यासाठी सुट्टी.

Spread the love

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2024 करीता लोकसभा मतदारसंघातील मतदारांना मतदानाच्या दिवशी मतदान करण्यासाठी सुट्टी.

maharashtra gr anukampa

Maharashtragr: महाराष्ट्र शासन अनुकंपा महत्वाची बातमी | Compassion is important news

Spread the love

Spread the love maharashtra gr anukampa : महाराष्ट्र सरकारने अनुकंपा तत्वावर शासकीय नोकरी देण्यासंदर्भात 21 सप्टेंबर 2017 रोजी शासन निर्णय काढला आहे. या निर्णयानुसार, शासकीय सेवेत कार्यरत…

पर्यटन विकास व्यवसायाचा ख-याखु-या औद्योगिक प्रयोजनात समावेश व विशेष वसाहत प्रकल्प यांबाबत अधिनियमांतील सुधारणा.

Spread the love

Spread the love पर्यटन विकास व्यवसायाचा ख-याखु-या औद्योगिक प्रयोजनात समावेश व विशेष वसाहत प्रकल्प यांबाबत अधिनियमांतील सुधारणा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *